توضیحات:
پاورپوینت آناليز مقدماتی خطر PHA                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 18 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:    آناليز مقدماتي خطر ترجيشحاٌ يك آناليز اوليه ايمني بر روي سيستم، محصول يا سازمان بوده و اهداف عمده آن عبارتند از:  1-   شناسايي عناصر، شرايط خطرناك و علل آنها 2- شناسايي اثرات اين عناصر و شرايط خطرناك بر روي زير سيستمها،  سيستم، كل پروژه   3- طبقه‌بندي سطح  شدت هر كدام از عناصر و شرايط خطرناك 4- شناسايي اقدامات اصلاحي براي حذف عناصر و شرايط خطرناك يا به حداقل رساندن اثرات آنها 5- داده‌هاي بدست آمده از PHA يك ورودي مفيد و موثر براي ساير فعاليتهاي ايمني در راستاي شناسايي موارد ذيل بشمار مي‌رود:   فهرست مطالب و اسلایدها: فرايند اجراي PHA ساده ترين دستورالعمل انجام PHA گزارش مطالعه آناليز مقدماتي خطر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , آنالیز مقدماتی خطر PHA ,