توضیحات:
دانلود گزارش کارآموزی تولید آجر دانلود گزارش کارآموزی تولید آجر دانلود گزارش کارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک     مقدمه ۳ ۱ـ خلاصه طرح ۵ ۲ـ مطالعات اقتصادی ۶ اشکال مختلف ۸ سایر مشخصات ۹ استاندارد آجر ۹ ۲-۲ موارد مصرف و کاربرد ۱۰ ۲-۳ کالای رقیب جانشین ۱۰ ۲-۴ قیمت فروش ۱۱ ۳- برسیهای فنی ۱۲ دستگاه اکسترود همراه با مخلوط کن دو محوره و پُمپ تخلیه ۱۶ ۳-۲-۱-۲ خطوط مختلف تولید با توجه به خاک مصرفی ۱۷ خط تولید انتخاب شده در طرح ۲۰ ۳-۲-۲ برش شمش گل، خشک کردن و پختن آجر خام ۲۲ ۳-۲-۲-۱- خشک کردن خشتهای خام ۲۲ ۳-۲-۲- پختن خشتهای خام ۲۴ استفاده ا ز کوره با آتش رونده آجر ثابت ۲۶ استفاده از کوره با آتش ثابت و آجر رونده ۲۷ کوره انتخاب شده در طرح ۳۰ ب کنترل خشت خروجی از اکسترودر ۳۳ ج کنترل کیفیت خشتهای خشک شده ۳۳ ۳-۴-۲ میزان مصرف سالیانه ۳۵ ۳-۶ نقشه ماشین آلات در خط تولید ۳۷ هـ ـ نقاله متحرک ۴۱ ۳-۷-۲- تأسیسات برق ۴۱ ۳-۷-۳ تأسیسات آب ۴۲ -۷-۴-۱ تجهیزات لازم سوخت ۴۳ ۳-۷-۴-۲- سوخت پاشها ۴۴ ۳-۷-۵ تأسیسات گرمایشی ۴۴ ۳-۷-۶ –تجهیزات عمومی اطناء حریق ‌ ۴۵ ۳-۷-۷- اثاثیه و لوازم اداری ۴۵ محوطه خشک کن خشتهای تر ۴۸ محاس ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
آجر ,