توضیحات:
آزمایشگاه مقاومت - آزمایس تیر ساده آزمایش تیر ساده برای تعیین سختی خمشی تیر (EI) ، نحوه انجام آزمایش و طرز کار دستگاه به طور کامل در 13 صفحه شرح داده شده است، فایل wird و pdf قرار داده شده است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
آزمایشگاه , آز , آزمایش , مقاومت , آز مقاومت , مصالح , مقاومت مصالح , فنی , مهندسی , فنی مهندسی , مکانیک , کشتی , کشتی سازی , پروژه , تیر , ساده , ,