توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع فرصتهاي شغلي در نانو تکنولوژي - 14 صفحه ورد             همگرايي علوم و فناوري در ابعاد نانو فرصت‌هايي براي تعليم و تربيت معکوس‌کردن هرم يادگيري مي‌تواند موجب تسريع توسعه نانوتکنولوژي در آمريکا شود. علم و مهندسي نانو، توانايي کنترل مواد در بنيادي‌ترين سطوح، كه شامل ساختارهاي اتمي و مولکولي بنيادي تمام سيستم‌هاي زنده و ساخته‌هاي دست بشر هستند را فراهم كرده و درك بي‌نظيري از آن به‌دست ‌دهد. اصول و پديده‌هاي مشابه در سرتاسر ابعاد نانو، نظمي را به‌وجود مي‌آورد که منجر به پيوستگي دانش، آموزش و فناوري مي‌شود. اهداف کليدي نانوتکنولوژي، توسعه داروهاي مولکولي، افزايش بهره‌وري کار، تعميم محدوديت‌هاي قابل تحمل و توسعه و افزايش توانايي نيروي انساني است. يکي از موانع بزرگ توسعه نانوتكنولوژي آموزش مي‌باشد. در طي10 تا 15 سال آينده، نتايج تحقيقات فناوري‌هاي جديد به‌دليل نداشتن كاركنان آگاه بدون استفاده خواهند ماند. اين مقاله در مورد نحوه آمادگي منابع انساني براي توسعه نانوتکنولوژي بحث خواهد کرد. ايالات متحده راهبرد چندر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: