توضیحات:
پاورپوینت کانسر آندومتر                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 18 اسلاید  قابل ویرایش:6 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: سارکومهای رحمی - توموری ناشایع است و در سیاهپوستان بیشتر دیده میشود - - از میومتریا از استرومای آندومتر منشا بگیرد - - بدخیم ترین تومور  رحمی است   - شایعترین علامت سارکوم درد دل ـ توده شکمی و AUB است. انواع پاتولوژیک سارکوم (1لیومیو سارکوم :    شایعترین نوع است. ● (2Endometrial stroma sarcoma :    کمترین شیوع را دارد . ● (3Mixed homologus mullerian tumor ● (4Mixed heterogenous mullerian tumor  : رابدومیوسارکوم شایعترین جزء هترولوگ       فهرست مطالب واسلایدها: هیپر پلازی آندومتر عوامل زمینه ساز نحوه برخورد کارسینوم آندومتر ریسک فاکتورها تشخیص Staging  کانسر رحم ارزیابی بر اساس ریسک فاکتور درمان سارکومهای رحمی       ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , کانسر , آندومتر ,