توضیحات:
پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 46 اسلاید  قابل ویرایش: 33 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها:   کاهش خطر سردرد میزان پایین هیپوتانسیون ایجاد بلوک حسی Segmental کنترل شدت بلوک حسی و حرکتی توان تیتره کردن بلوک تجویز طولانی تر بی حس کننده موضعی برای کنترل درد شامل ساختمان استخوانی از فورامن مگنوم تا سوراخ ساکرال نمای جانبی شامل 4 انحناء: - دو فرورفتگی (لوردوز) در کمر و گردن  - دو برجستگی(کیفوز) در توراکس و دنبالچه اهمیت انحناها در انتشار محلول بی حسی در فضای ساب آراکنوئید نه در فضای اپیدورال     فهرست مطالب واسلایدها: مقایسه بی حسی اسپاینال و اپیدورال مزایای بیحسی اپیدورال ساختار نامگزاری 24 مهره حقیقی ساکروم و شکاف ساکروم راهنماهای سطحی لیگامان ها طناب نخاعی پرده های مغزی اعصاب نخاعی اعصاب نخاعی اعصاب سمپاتیک پیش عقده ای اعصاب گردنی درماتوم آماده سازی پیش از عمل تزریق بی حس کننده انتخاب بی حس کننده موضعی اثبات بی حسی سطح حسی مورد نیاز جهت اعمال جراحی را ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , بی , حسی , اسپاینال , اپیدورال ,