توضیحات:
پاورپوینت درماتوفیت                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 32 اسلاید  قابل ویرایش:33 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: عفونت قارچی مزمن به علت مخمری لیپوفیلیک به نام Malassezia furfur، فلور نرمال پوست، در شرایط آب و هوای گرم، مرطوب یا کوشینگ، افراد با پوست چرب به صورت پاتوژن در می آید، بیشتر در جوانان اشکال بالینی: ماکولهایی با حاشیه مشخص هیپو یا هیپر پیگمانته، گاها کمی ملتهب، پوسته های ظریف روی ضایعه، فلورسانس زرد رنگ، بیشتر در تنه و قسمت فوقانی بازو و گردن، اما همه جای بدن حتی سر و صورت هم می تواند گرفتار شود، مو و ناخن هرگز مبتلا نمی شود، هیپو پیگمانتاسیون بعد از درمان می تواند مدتها باقی بماند درمان: ضد قارچهای موضعی به مدت 3-2هفته گاها داروهای خوراکی   فهرست مطالب واسلایدها:  Dermatophytosis انواع تینه آ   انواع بالینی Favus کچلی التهابی (Sycosis) Tinea Barbae   (Tinea Circinata) Tinea Corporis   اشکال بالینی   آلعفونت قارچی کف پا   تهاجم قارچ   درمان   کچلی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , درماتوفیت ,