توضیحات:
پاورپوینت الكتروشوك درماني                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 21 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: حضرتي و همكاران(1385) دربيمارستان نمازي شيراز نشان دادندكه : گذ راندن  دوره هاي CPR بعد از2ماه عملكرد آنها رابهبود مي بخشد، آموزش تئوري حتما بايد با آموزش عملي توام باشد، اولين داروي CPR ،آدرنالين ،آتروپين وبيكربنات است بني تراب (1386) كرج در زمينه جلوگيري از خطاهاي ويژه در CPR توصيه كرده است كه درجريان CPR خونسرد باشيد،‌انتقادنكنيد،‌راز دار باشيد، درمحدوده شرح وظايف خود عمل كنيد، وظايف خود را با سوپروايزر چك كنيد   فهرست مطالب واسلایدها: تعريف الكتروشوك تراپي انواع الکتروشوک درمانی دفيبريلاسيون مكانيسم هاي الكتروفيزيولوژيك شوك درماني نكات مهم در زمان تخليه الكتروشوك علل استفاده از د ستگاههاي الكتروشوك باي فازيك اثرات مهم الكتروشوك باي فازيك آخرين دستورالعمل الكتروشوك تراپي مرروري بر پژوهشهاي مرتبط       ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: