توضیحات:
پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن           نوع فایل power point   قابل ویرایش 89 اسلاید   قسمتی از اسلایدها   امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای  3 سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند. در ین شیوه ، آجـرکاری با رعـایت حدود 5 سانتی متر فاصله از سفـت کاری اجرا می شود. بدیهی است  ضخامت آجر 3 سانتی که آجر پلاک نیز گفته می شود ، 2 سانتی متر و حـدود 3 سانتی متر نیـز برای ملات پشت آجر در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است که این روش ، کاملاً غلط می باشد ، زیرا این شیوه اجـرای نماسازی آجـری ، هرگز پیوندی با سفت کاری نداشته و در اثر کـمترین تحـرک در مـقابل زلـزله ، خطـر جدا شدن آن از نما در پیش خـواهد بود. امروزه آجر فشاری با ضخامت 5 تا 7 سانتی متر ضخامت تهیه شده و برای سفت کاری به کار می رود. ضمنا در بسیاری موارد ، از آجر سفال برای دیوارهای خارجی سفت کاری نیز استفاده می شود. در این روش ، اتصال دادن « آجر 3 سانتی » با عرض 10 سانتی متر با سفت کاری ، باید تواماً با دیواره پشت نما بنایی شود. مسلماً در هر چند رج یکبار رج های آجر 3 سانتی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق
پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق               نوع فایل power point   قابل ویرایش 54 اسلاید   قسمتی از اسلایدها فرآيند احداث موجشكن سنگي داراي متغيرهاي فني و اقتصادي متعددي است كه براي ساخت يك موجشكن بايد بر آنها تسلط يافت و زماني كه اين متغيرها كاملا درك كردند نقطه آغازي براي طرح و اجراي يك موجشكن كامل و بي‌نقص فراهم مي‌گردد. اين متغيرهاي متعدد كه، در قالب پارامترهاي محيطي و پارامترهاي سازه‌اي، طرح جانمايي و مقطع اوليه يك موجشكن سنگي را شكل مي‌دهند و سپس توسط پارامترهاي ژئوتكنيكي، پارامترهاي اجرايي، و پارامترهاي نگهداري تكامل يافته و نهايي مي‌گردند تا مقاومت سازه موجشكن را بر اساس معيارهاي پايداري تعيين نمايند، با اندركنش پيچيده‌اي يكديگر را تحت تأثير قرار مي‌دهند و همين موضوع است كه فرآيند طرح و اجراي موجشكن‌هاي سنگي را در زمره مسائل پيچيده مهندسي قرار مي‌دهد كه با تغيير شرايط طراحي از سايتي به سايت ديگر آن را به پروژه‌اي جديد تبديل مي‌نمايد. حساسيت بالاي موجشكن‌هاي سنگي نسبت به تغييرات متغيرها، اين پي ... دریافت فایل

پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي
پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي               نوع فایل power point   قابل ویرایش 48 اسلاید   قسمتی از اسلایدها  تعريف ارزيابي منظور از ارزيابي شناسايي انواع خرابيهاي قابل تشخيص با چشم در معبر و نيز تعيين شدت و وسعت آنهاست. اجزاء مختلف معبر: روسازي (رويه آسفالتي) نهر و جدول پياده رو ملزومات ارزيابي آموزش و تبادل تجربيات بصورت تيمي استفاده از ابزار براي اندازه گيري: - ابزارهاي الكترونيكي - ابزارهاي فيزيكي ثبت و بايگاني اطلاعات برداشت شده: (تصاوير، فرمها و نرم افزارهاي واسط كاربر) رعايت نكات ايمني حين برداشت   فهرست مطالب و اسلایدها اجزاء مختلف معبر: ملزومات ارزيابي انواع عيوب رويه آسفالتي تغيير پروفيل سطحي: عيوب سطحي ترك خستگي (پوست سوسماري): ترك خستگي (پوست سوسماري) ترك بلوكي: ترکهای طولی و عرضی وصله و چاله وصله / لکه گیری / نوار حفاری تغيير پروفيل سطحي موج افتادگي نشست یا تورم قیرزدگی: شن زدگی / عریان شدگی صيقلي شدن سطح: انواع عيوب پیاده روها تخریب رویه و کنده شدن کف پوشها چاله، حفره ها و یا دریچه های روباز و خطر آفرین ... دریافت فایل

پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها
پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها               نوع فایل power point   قابل ویرایش 20 اسلاید   قسمتی از اسلایدها    آسیب پذیری سدهای خاکی در برابر زلزله از دیرباز مورد توجه بوده زیرا مکرار شاهد ناپایداری آنها در هنگام زلزله های  قوی و مخرب بوده ایم.     در آمریکا در اواخر دهه 1950توجه بیشتری به پایداری لرزه ای سدهای خاکی معطوف شد.    نمونه ای از خرابی سدهاوشیروانی های خاکی در زلزله را می توان در موارد زیر یافت؛ انهدام مخزن بلودین هیلزدر لوس انجلس ،انهدام شیروانی سد شفیلد در اثر زلزله نه چندان قوی سانتا باربارا در سال 1922. انواع آسیب های احتمالی یک سد خاکی به هنگاه زلزله به شرح زیر است: الف.شکست و ریزش  سد به علت وجودگسل  اصلی در زیر قاعده سد. ب.گسیختگی دامنه سد دراثر جنبش زمین پ.از بین رفتن ارتفاع آزاد در اثر نشست نا متعادل در منطقه ت.از بی رفتن ارتفاع آزاد در اثر لغزش دامنه ها وعریض شدن سد ث.لغزش سد روی لایه های ضعیف ج.سر ریزشدن آب از روی سد در اثر ایجاد امواج سطح آب   فهرست مطالب و اسلایدها حالت ... دریافت فایل

پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با ليفتراک
پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با ليفتراک               نوع فایل power point   قابل ویرایش 33 اسلاید   قسمتی از اسلایدها شاخکها براي جابه جايي اشياء است هرگز کسي را با ليفتراک بلند نکنيد به کسي اجازه سوار شدن روي شاخک يا بغل دستتان را ندهيد هرگز اجازه ندهيد در حاليکه شاخکها بالارفته است کسي زير شاخکها حرکت کند. از ستون ليفتراک به جاي نردبان استفاده نکنيد. قوانين کلي ايمني حواستان به عابرپياده باشد - آنها ممکن است متوجه شما نباشند تجهيزات ايمني و اورژانسي را از رده خارج نکنيد روي ليفتراک از خوردن و آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد. هنگام استفاده از دارو و يا الکل از رانندگي پرهيز نمائيد از رانندگي غير معمول و نمايشي بپرهيزيد از مسير مشخص شده خود حرکت کنيد. - از هرگونه تخلف دوري نمائيد. سمتي از جاده را براي چرخش استفاده کنيد که ديد کافي داشته باشد و هميشه به جهت چرخش نگاه کنيد. اگر بار جلو ديد شما را گرفته است دنده عقب بچرخيد. هميشه شاخکها را تحت کنترل داشته باشيد. با سرعتي بچرخيد که در موقع نياز بتوانيد بايستيد. شروع به حرکت و ايستادنتان به آرامي باشد. ... دریافت فایل