توضیحات:
نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی (آموزش محور) پیام نور نام درس:  مدیریت رفتار سازمانی (آموزش محور) مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش،مدیریت رسانه های ورزشی،فیزیولوژی ورزشی،فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی،آسیب شناسی ورزشی،رفتار حرکتی،مدیریت اماکن و تأسیسات،مدیریت اوقات فراغت،مدیریت راهبردی دانشگاه: پیام نور منبع:رويكرد راهبردي به رفتار سازماني نویسنده:عليدوست و همكاران ناشر: حتمی   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی (آموزش محور) پیام نور ,