توضیحات:
تحقیق بيوتكنولوژي گياهي براي توليد موادغذايي تحقیق بيوتكنولوژي گياهي براي توليد موادغذايي در حجم 44 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: استفاده از ژنتيك گياهي ممكن است به عنوان دستكاري رشد گياه كه ساختار، يا تركيب با مواد افزوده زنجيره هاي خاص DNA تعريف شود (هالفورد و شري 2000) اين زنجيره ها ممكن است از همان گونه ها يا حق نوع گياه باشند. ممكن است با هدف تغيير مقدارها يا نمونه هاي به عبارتي ژن هاي خاص دروني انجام مي شود. –به عبارت ديگر، آنها را كم و بيش فعــــــال مي سازد يا زمان و جا را در گياه تغيير مي دهد آنها فعال و غيرفعـــــــال مي شوند (هالفورد و شري 2000) متناوباً، هدف ممكن است تغيير خواص بيولوژيكي پروتئين ها (به عنوان مثال، منظم يا تحريك كننده) است. آنها رمزگذاري مي شوند. هر چند، در تعدادي از موارد، ژنها در اثر گونه هاي ديگر به وجود مي آيند، كه ممكن است گياهان، جانوران، يا ميكروب ها باشند و هدف معرفي خواص بيولوژيكي جديد يا فعاليت ها است (هالفورد و شري 2000) در اين تاريخ ترانس ژن در گياهان بيشماري به وجود مي آيند، كه عبارتند از برخي غلات و گونه هاي جنگل. در آينده اي نزديك، بيوتكنولوژي گياه اثر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
بیوتکنولوژی گیاهی ,