توضیحات:
تحقیق فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك تحقیق فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك در حجم 63 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: نوشيدني هايي كه تخمير نمي شوند در فراورده شيري : Laong fil , villi واريته هايي از شيرهاي تخميري غليظ هستند كه درست شده اند در محيط هاي كشت فروفيل هر دو فراورده توليدشان متداول بود در مزارع و نگهداري مي شد نيزدر مدت زمان تابستان وقتي كه شير توليد شده بود در ارتفاعات بلند. Langfil هست توليدي از باكتري هاي اسيد لاكتيك مزوفيل گونه هاي كشت داده شده در دوغ كره و در مقادير زيادي توليد مي شوند از اگزوپلي ساكاريدها كه ويسكوزتر بودند از محيط كشت دوغ كره در طول توليد lang fil  شير حــرارت مي ديد در درجه حرارت بالا سرد مي شود تا 20-18 درجه سانتيگراد مخلــوط مي شد با استارتر در تانك بسته بندي ميشود و تخميري مي شد براي 20-18 ساعت مصرف اصلي lang fil هست در قسمت هاي شمالي سوئد و شبيــــــه fil , filmjolk مصرف مي شود در طول صبحانه يا به عنوان خوراك مختصر دانش ما كافي نيست در مورد محصولات مصرف مي شود در طول صبحانه يا به عنوان خوراك مختصر دانش ما كافي نيست در مورد محصولات lang fil  در بازار ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پروبیوتیک ,