توضیحات:
پاورپوینت موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران               نوع فایل: power point قابل ویرایش: 21 اسلاید قابل ویرایش: 4 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات  بهره مند میشود(1-4) Home care nursing is a specialized area of nursing practice in which the nurse provides care in the client’s home, school, workplace or other community setting.(1-11) مدیریت ارائه خدمات بنحوی که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی  توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد     فهرست مطالب و اسلایدها:    Home care   تعریف مراقبت در منزل افراد حرفه ای ارائه دهنده مراقبت در منزل پرستار عضو کلیدی مراقبت در منزل DEFINITION OF  home care nurse Home care nurse practices شرح وظایف مصوب پرستار خانواده Home – The Best Place for Health Care اهمیت انجام م ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

رپاورپوینت در مورد روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف -20 اسلاید
رپاورپوینت در مورد روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف -20 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       تعیین چاقی -برای تعیین اینکه آیا فردی چاق محسوب میشود یا نه باید مقدار چربی بدن او را اندازه گیری نمود. -برای تعیین مقدار چربی بدن روشهای علمی متعددی وجود دارد که عموما گرانقیمت و پیچیده بوده استفاده از آنها نیاز به تخصص بالا دارد. -هنوز در علم تغذیه مقدار دقیقی برای میزان چربی بدن تعیین نشده تا بر اساس آن بتوان تعیین کرد که هر فرد با داشتن چه مقدار چربی در بدنش چاق محسوب میشود. -برای تعیین وضعیت فرد از نظر ابتلا به چاقی از روشهای ساده تر مانند مقایسه BMI فرد بزرگسال با اعداد ۲۵ و ۳۰ و كودكان با صدكهای استاندارد (معمولا صدك ٩۵) استفاده میشود.   روشهای برآورد مقدار كل چربی بدن   روش های تعیین مقدار چربی باقابلیت دسترسی بیشتر و دقت كمتر کالیپر و دستگاه بیوامپدانس ارزیابی وضع تغذیه درمطالعات اپیدمیولوژیک   اندازه گیریهای ساده تن سنجی در کودکان تغییرات BMI کودکان با افزایش سن اندازه های BMI در بزرگسالی   اندازه گیریهای ساده تن سنجی بزرگسالان اندازه دور شکم و سکته قلبی نسبت اندازه دور كمر به دور باسن   و سایر ... دریافت فایل

رپاورپوینت در مورد روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف -20 اسلاید
رپاورپوینت در مورد روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف -20 اسلاید قسمتی از اسلاید ها       تعیین چاقی -برای تعیین اینکه آیا فردی چاق محسوب میشود یا نه باید مقدار چربی بدن او را اندازه گیری نمود. -برای تعیین مقدار چربی بدن روشهای علمی متعددی وجود دارد که عموما گرانقیمت و پیچیده بوده استفاده از آنها نیاز به تخصص بالا دارد. -هنوز در علم تغذیه مقدار دقیقی برای میزان چربی بدن تعیین نشده تا بر اساس آن بتوان تعیین کرد که هر فرد با داشتن چه مقدار چربی در بدنش چاق محسوب میشود. -برای تعیین وضعیت فرد از نظر ابتلا به چاقی از روشهای ساده تر مانند مقایسه BMI فرد بزرگسال با اعداد ۲۵ و ۳۰ و كودكان با صدكهای استاندارد (معمولا صدك ٩۵) استفاده میشود.   روشهای برآورد مقدار كل چربی بدن   روش های تعیین مقدار چربی باقابلیت دسترسی بیشتر و دقت كمتر کالیپر و دستگاه بیوامپدانس ارزیابی وضع تغذیه درمطالعات اپیدمیولوژیک   اندازه گیریهای ساده تن سنجی در کودکان تغییرات BMI کودکان با افزایش سن اندازه های BMI در بزرگسالی   اندازه گیریهای ساده تن سنجی بزرگسالان اندازه دور شکم و سکته قلبی نسبت اندازه دور كمر به دور باسن   و سایر ... دریافت فایل

پاورپوینت پاکسازی و اصلاح آبها
پاورپوینت پاکسازی و اصلاح آبها               نوع فایل: power point قابل ویرایش: 24 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: —اشیاي دسمه و سیر مطبوخ و ماءالحمص قبل از آن خوردن —جوشانیدن، مقطر نمودن (مخزن) —ریختن آب در کوزه سفالی و جمع آوری آبی که به خارج ترشح می‌شود (ناصری) — مخلوط نمودن با نان خشک یا سویق گندم یا آرد جو بو داده یا خاك پاک کوفته با آب و مکرّر صاف نمودن آن (مخزن، ناصری) —ریختن آب در دیگ سنگی و گذاشتن چند تکه چوب بر سر دیگ و قرار دادن پشم زده پاک روی چوبها و جوشاندن آب و پس از مدتی فشردن پشمی که از بخار آب تر گردیده (ناصری) ‌جوشاندن آب و حین جوش قدری خاک پاک در آن ریختن     فهرست مطالب و اسلایدها: آب آلودگی های آبها خصوصیات آب آشامیدنی منابع آب آشامیدنی روشهای اصلاح (تصفیه) آب روشهای مکانیکی اصلاح آب در گذشته روشهای شیمیایی اصلاح آب در گذشته روشهای مکانیکی امروزی اصلاح آب روش شیمیایی امروزی جهت اصلاح آب تأکید اسلام بر آب جوشیده اصلاح آب در سفر روشهای اصلاح آبهای خاص آب باران در اسلام آب باران در طب سنتی ماء البحر ماء الح ... دریافت فایل

پاورپوینت اصول صحیح پانسمان
پاورپوینت اصول صحیح پانسمان               نوع فایل: power point قابل ویرایش: 28 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: •پانسمان غیر فعال: فقط عملکرد محافظتی دارد ،زخم  را در مقابل عوامل خارجی   حفظ  میکند. •پانسمان تعاملی:تعاملی است بین زخم و پانسمان •ترشحات زخم را جذب می کند، محیط زخم را مرطوب نگه می دارد •پوست اطراف را خشک نگه میدارد. •قادر است با تحریک فعالیت سلولی و آزاد کردن فاکتور های رشد فیز یولوژی از پلاکت های فعال شده ،ترمیم زخم را بهبود ببخشد ( در پانسمانهای سوختگی در زخم بستر...... مورد  استفاده قرارمی گیرد. مثل: •استفاده از ژل کا مفیل، : موجب ترشح ستوکیناز یا فاکتور رشد در زخم       می شوند                    فهرست مطالب و اسلایدها: تعریف پانسمان وضعیت زخم فرایند پیشرفت درمان زخم توسط سیتوکیناز ها انواع پانسمان پانسمان های فعال(بیولوژیکی) نکات مورد بررسی قبل از پا نسمان وسایل مورد ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1