توضیحات:
دانلود پاورپوینت بهداشت روانی خانواده بهداشت روانی یعنی: سازگاری فرد با محیط خود و استفاده مناسب از توانایی هاو قابلیت ها در زندگی . سلامت:به ابعاد  جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی  تقسیم می شود.اگر در یک بعد با مشکل مواجه شود سایر ابعاد تحت تاثیر قرار می گیرند . بهداشت روانی خانواده:کمک به همه افراد خانواده در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از استعدادها و توانایی های هر فرد برای رسیدن به موفقیت ،شادابی ،سازگاری و سازند گی بیشتر خانواده:نزدیک ترین و مداوم ترین ارتباطات اجتماعی را فراهم می سازد . فرد در خانواده رشد می کند و پایه های اصلی شخصیت  و خصوصیات رفتاری او شکل می گیرد آموخته های مستقیم و غیر مستقیم در خانواده بر سلامت روان آنها تاثیر می گذارد .  جامعه سالم :از خانواده های سالم تشکیل یافته و خانواده سالم از افراد سالم والدین:موظفند در خانواده شرایطی بو جود آورند تا فرزندان در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخلاقی و مذهبی رشد  و تکامل یابند بهداشت روانی را در سه بعد می توان خلاصه کرد 1- تلاش در جهت تقویت نقاط مثبت و اصلاح ضعف ها 2- پیشگیری از بروز اختلالات و ناهنجاری های رفتاری و روانی 3- ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی)
مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی) <!-- [if IE 7]> <![endif]--> <!-- [if lt IE 7]> <![endif]--> <!-- [if IE 7]> <![endif]-->مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی) مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی) در حجم 70 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر: فهرست مطالب منابع داخلی و مزیت رقابتی: ۴ منابع مالی: ۷ تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش: ۸ نقاط قوت و ضعف داخلی: ۱۲ رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان: ۱۳ یکپارچگی استراتژی و فرهنگ: ۱۴ مدیریت: ۱۵ مالی/ حسابداری: ۲۲ فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی.. ۲۳ بازاریابی.. ۲۵ امورمالی.. ۲۵ تولید. ۲۶ تحقیق و توسعه. ۲۸ سیستم اطلاعات رایانه. ۲۸ تکنیکهای پایه: ۲۹ منحنی تجزیه: ۲۹ منحنی تجربه و تعیین قیمت: ۳۲ تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان: ۳۳ ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین: ۳۳ منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید: ۳۴ تکنیکهای جدولی: ۳۵ ارزیابی عوامل درونی: مدل GE.. 36 تعریف عوامل کلید درونی: ۳۶ تکنیک کارت سفید: ۳۸ وجه یادگیری در رشد. ۴۰ جایگاه بررسی نقاط قوت ... دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازاريابي بنادر
دانلود پاورپوینت بازاريابي بنادر در بررسي حمل و نقل دريايي،توجه به سه بخش زير ضروري است: شناور: بعنوان وسيله حمل و نقل. كالا: آنچه كه بايد حمل شود. بندر: واسط بين حمل و نقل دريايي و زميني. رابطه اي كه هميشه بين شناور و كالا وجود دارد اين است كه، يا شناور بدنبال كالا است ويا آنكه كالا در جستجوي شناور.و بندر هم واسط بين حمل و نقل دريايي است. بنادر دريك محيط كاملا رقابتي فعاليت مي كنند و از اين رو اهميت بازاريابي در مديريت و توسعه بندر در اغلب بنادر دنيا شناخته شده است.رقابت فزاينده بين بنادرمختلف،به جهاني شدن حمل و نقل و ارتباطات مرتبط مي شود. بازاريابي،فرآيند برنامه ريزي مفاهيم،قيمت،ترويج و توزيع كالاها و خدمات است كه منجر به تغييراتي در اهداف فردي و سازماني مي شود.بازاريابي در بنادر مانند ساير بخش هاي اقتصادي شامل فعاليت هاي مرتبط با تحقيق در بازار و تحقق بازار مي باشد.فعاليت هاي تحقيقي امكان تجزيه و تحليل بازار،تعيين استراتژي  و تنظيم اهداف بنادر را فراهم مي نمايد پس از آن در مرحله تحقق، از ابزارهاي  بازاريابي براي رسيدن به اهداف استفاده مي شود. تجزيه وتحليل وظايف و كاركردهاي مربوط به بازاريابي: هد ... دریافت فایل

حسابداري مديريت دكتر نيكبخت_حل المسائل
حسابداري مديريت دكتر نيكبخت_حل المسائل پاسخ سوالات و تمرينات منتخب حسابداري مديريت دكتر نيكبخت و دكتر ديانتي ديلمي در 102 صفحه به صورت pdf ... دریافت فایل

دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی
دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی دانلود مقاله ورزش و بهداشت روانی       مقـدمه اهمیت و ضرورت بیان مسئله و هدف فرضیه پژوهش تعاریف عملیاتی مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق مقدمه تاثیر ورزش در رفتار اجتماعی و فردی ویژگیهای روانی افراد بر اثر ورزش تغییر می کنند آثار و ورزش در سلامت و پیشگیری از بیماریـها ورزش و تغذیـه ورزش جسـمی ورزش مـوازی ورزش حرکتی ورزش غیـر هوازی ورزش هوازی فواید جسمانی فواید روانشناختی ورزش ورزشها و بازیها صفات فردی را مورد ارزیابی قرار می دهند فعالیت بدنی ، آمادگی و بهداشت روانی فشار روانی و ورزش نشانگان عمومی سازش سلیه ( GAS) مرحلـه مقاومت مرحله فرسودگی ( خستگی ) ارزیابی نشانگان عمومی سازش شیوه های درمان استرس و بیماری نقش دستگاه ایمنی در استرس درمان فشار روانی با ورزش دستورات تنش زدایی بازوها ( عضله دوسر ) پیشانی چشمان ناحیه صورت سینـه شکـم سـاق و پـاها راهنمائی های عــام جامعه آمـاری نمونه و روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری روش پژوهش روایی و اعتبـار پرسشنامـه   بحث و نتیجه گیـری محدودیت هـا پیشنهادات منـابـع       مقدمه بش ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1