توضیحات:
85صفحه ازجدیدترین ،ناب ترین وزیباترین متن های مجریگری ،متن ادبی ، دل نوشته ، شعر ومقاله درمورد دهه فجر و22 بهمن ماه عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم                                        هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر   تاریک   اگر   خاموش   بسم الله   النور   گر چراغان است ،   بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم . والفجر. ولیال عشر. والشفع والوتر. والیل اذایسر . به   نام آن که   نام و یادش مظهر امید و لطف و احسان است . سلام بر شهیدان و امام شهیدان و درود بر فجر آفرینانی که نهال دهه فجر همواره به همت والایشان یادگار و ماندگار مانده است . و سلام بر شما رهروان راستین فجرآفرینان در این جشن پیروزی ایرانیان آرزو دارم چو بهمن مظهرامید باشم   صبح روشن در پس شب باشم و جاوید باشم سلام . سلام به شما مهربانان و دوستان همیشه جاودان خاطرات روزهای بهمن و لحظه های ناب پیروزی، بر شما عاشقان ایران مبارک باد . ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
مقاله 22بهمن , دل نوشته دهه فجر , متن مجری گری دهه فجرو22 بهمن ,