توضیحات:
پاورپوینت فصل هشتم تولید مثل علوم تجربی هشتم   انواع تولید مثل توليد مثل ويژگي و عملي است كه موجب توليد جانداران جديد از همنوعان خود مي گردد. توليد مثل در جانداران به دو روش صورت گيرد: ا لف – غيرجنسي روشي كه در آن موجود يك فرد براي بوجود آمدن جانداران جديد كافي است. ب - جنسي : روشي كه در آن بوجود آمدن جانداران جديد وابسته به وجود «دو جنس» مختلف است كه معمولاً از آن ها به عنوان نر و ماده نام مي برند. برخي از موجودات زنده فقط به يك روش و بعضي به هر دو روش توليد مثل مي كنند.     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت فصل هفتم: الفبای زیست فناوری علوم تجربی هشتم
پاورپوینت فصل هفتم: الفبای زیست فناوری علوم تجربی هشتم   DNA درواقع دارای اطلاعات ودستور هایی برای تعیین شکل بدن وایجادصفات ارثی ما وهمه جانداران است که این اطلاعات در واحد هایی به نام ژن قرار دارند ژنها قطعاتی از یک   کروموزوم   هستند که اطلاعات مورد نیاز برای یک مولکول DNA یا یک پلی پپتید را دارند.   ژن بخشی از DNA و همان عامل تعیین کننده صفات است که از سلولی به سلول دیگر واز نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ژن ها اندازه،شکل،رنگ وبسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می کنند رنگ چشم به دلیل وجود چند ژن است که با هم کار می کنند   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم
پاورپوینت فصل ششم: تنظیم هورمونی علوم تجربی هشتم   سیستم غده‌های داخلی مجموعه‌ای از غده‌های درون ریز پراکنده در نقاط مختلف بدن است. هر یک از غده‌های این سیستم با ترشح هورمون خاص خود ، اعمال ویژه‌ای را در بدن سبب می‌شوند. در عین حال بسیاری از فرایندهای زیستی بدن تحت تاثیر مجموعه‌ای از غده‌های داخلی و در ارتباط متقابل بین آنها انجام می‌پذیرد. این ارتباط متقابل تحت تاثیر مجموعه هیپوتالاموس ، غده هیپوفیز بوجود می‌آید و در کنار آن تمام غدد داخلی را با هیپوتالاموس و ساختار سیستم عصبی مرکزی مرتبط می‌کند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم : تنظیم عصبی علوم تجربی هشتم
پاورپوینت فصل چهارم : تنظیم عصبی علوم تجربی هشتم   در این وضعیت از اندام هایی مثل چشم ، گوش،پوست و ... پیام هایی براي مراکز عصبی بویژه مخچه ارسال می شود .   مخچه با بررسی این اطلاعات پیام حرکتی را براي ماهیچه ها می فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می شود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی هشتم
پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی هشتم   تغییرات شیمیایی نشانه هایی دارند که با مشاهده آنها می توانیم با اطمینان بیشتری به وقوع آن ها پی ببریم تغییررنگ مانند زرد شدن برگ درختان – سفیدشدن مو تشکیل ماده جدید مانند افزودن سرکه به شیر تولید گرما مانند حل شدن کلسیم کلرید در آب خروج گاز مانند انداختن تخم مرغ درسرکه ....   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری