توضیحات:
هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی در این تحقیق به توضیح هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی پرداخته شده و بررسی انواع هنجارهای اجتماعی ارئه شده است و همجنین ملاک های نابهنجاری، انواع انحرافات اجتماعی، علل انحرافات اجتماعی و کجروی های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق در 6 صفحه، در قالب word و با فونت 14 نازنین ارائه شده است.   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
انواع هنجارهای اجتماعی , ناهنجارهای اجتماعی , ملاک های نابهنجاری , انواع انحرافات اجتماعی , علل انحرافات اجتماعی , کجروی های اجتماعی ,