توضیحات:
پاورپوینت کلیات شکستگی استخوان فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:43   هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده میشود . به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد میشود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند شکل استخوان را تغییر دهد میگوییم شکستگی ایجاد شده است . به چه شکستگی باز و به کدام شکستگی بسته میگویند : شکستگی های باز استخوان باز به دسته ای از شکستگی ها میگویند که در آنها بر اثر زخمی که ایجاد شده، محل شکستگی به فضای بیرون راه پیدا کرده است شکستگی های بسته استخوان   در این شکستگیها،   پوست روی محل شکستگی سالم است . ممکن است در حین حادثه این پوست کمی خراشیده شود و یا زخمی در پوست ایجاد شده باشد ولی در شکستگی بسته،   زخم به محل شکستگی راه ندارد و   به بیان دیگر محل شکستگی به فضای بیرون راه پیدا نکرده است . احتمال عفونت در این شکستگیها کم است و اگر هم خونریزی در محل شکستگی ایجاد شود در محل میماند ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
شکستگی , شکستگی استخوان ,