توضیحات:
پاورپوینت ورود و خروج اطلاعات در زبان برنامه‌سازي C++               نوع فایل power point   قابل ویرایش 9 اسلاید   قسمتی از اسلایدها يادآوري : در هستة اصلي C++ ابزار ورود/خروج داده در نظر گرفته نشده است راه‌حل : استفاده از تابعهاي printf و scanf محل استقرار : کتابخانة stdio.h محتويات درون پرانتز شامل : بخش اول : مجموعة متن و کدهاي کنترلي قرار گرفته بين دو علامت “ “ متن عيناٌ به صفحه نمايش منتقل ميشود. کدهاي کنترلي عملکرد متفاوت دارند بخش دوم : ليست مقادير انتقالي که با , جدا ميشوند مقادير متغيرهاي از طريق کدهاي کنترلي موجود در بخش اول به صفحه نمايش منتقل ميشوند   فهرست مطالب و اسلایدها ورود و خروج فرمت‌دار کدهاي کنترلي توابع printf و scanf کدهاي کنترلي تابع printf ورود و خروج کاراکتر streamio.h   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , ورود و خروج اطلاعات در زبان برنامه‌سازی C ,