توضیحات:
پاورپوینت Control Statements                 نوع فایل: power point قابل ویرایش: 113 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: In this chapter you will learn: Basic problem-solving techniques. To develop algorithms through the process of top-down, stepwise refinement. To use the if and if...else selection statements to choose among alternative actions. To use the while repetition statement to execute statements in a program repeatedly. Counter-controlled repetition and sentinel-controlled repetition. To use the increment, decrement and assignment operators.       فهرست مطالب و اسلایدها: OBJECTIVES Introduction Algorithms Pseudocode Control Structures Common Programming Error Portability Tip Performance Tip Software Engineering Observation 4.2 Common Programming Error Software Engineering Observation Good Programming Practice Error-Prevention ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی
تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی درفرمت ورد 14 صفحه قابل ويرايش اولين ومهمترين نكته كه د رساخت تصاوير جهت استفاده در WEB  بايد مورد توجه قرار گيرد فرمت و قالب بندي آنهاست دو فرمت فايل استاندارد تصوير كه در WEB  استفاده مي شوند : فرمت GIF  ( GRAPHICS  . INTERCHANGE  FORMAT)  و فرمت JPEG     ( JOINT  PHOTOGRAPHIC  EXPERTS  GROUP )  مي باشد علاوه بر اين دو قالب قالب سو مي نيز به نام PNG ( PORTABLE  NETWORK  GRAPHICS  )    وجود دارد. فرمت JPEG استانداردي از ISO/IIU  كه با استفاده از تبديل گسسته كسينوسي به صورت فشرده براي ذخيره تصاوير بكار مي رود اين فرمت جهت ارسال تصاوير تمام رنگي استفاده ميشود چرا كه در اين فرمت مي توانيد 16 ميليون رنگ مختلف را نمايش دهيد . فرمت GIF تعدادرنگهاي موجود در اين فرمت 256  رنگ مي باشد از اين فرمت شما مي توانيد جهت ساخت تصاوير متحرك استفاده كنيد فرمت PNG&nb ... دریافت فایل

تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی
تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان فرمت فایلهای گرافیکی درفرمت ورد 14 صفحه قابل ويرايش اولين ومهمترين نكته كه د رساخت تصاوير جهت استفاده در WEB  بايد مورد توجه قرار گيرد فرمت و قالب بندي آنهاست دو فرمت فايل استاندارد تصوير كه در WEB  استفاده مي شوند : فرمت GIF  ( GRAPHICS  . INTERCHANGE  FORMAT)  و فرمت JPEG     ( JOINT  PHOTOGRAPHIC  EXPERTS  GROUP )  مي باشد علاوه بر اين دو قالب قالب سو مي نيز به نام PNG ( PORTABLE  NETWORK  GRAPHICS  )    وجود دارد. فرمت JPEG استانداردي از ISO/IIU  كه با استفاده از تبديل گسسته كسينوسي به صورت فشرده براي ذخيره تصاوير بكار مي رود اين فرمت جهت ارسال تصاوير تمام رنگي استفاده ميشود چرا كه در اين فرمت مي توانيد 16 ميليون رنگ مختلف را نمايش دهيد . فرمت GIF تعدادرنگهاي موجود در اين فرمت 256  رنگ مي باشد از اين فرمت شما مي توانيد جهت ساخت تصاوير متحرك استفاده كنيد فرمت PNG : در دو حالت PNG-8  و  PNG-24  بكار گرفته مي شود . PNG-8&nb ... دریافت فایل

پاورپوینت الگوريتم هاي ژنتيك
پاورپوینت الگوريتم هاي ژنتيك               نوع فایل power point   قابل ویرایش 54 اسلاید   قسمتی از اسلایدها GA بعنوان دسته‌اي از الگوريتم‌هاي تكاملي ابداع توسط آقاي John Holland در سال 1975 در ميشيگان شبيه‌سازي روند GA بر اساس روند تكاملي طبيعت پايه‌گذاري بر اساس نظريه آقاي چارلز داروين روشي براي جستجو در فضاهاي بزرگ كاربرد در مسائل بهينه‌سازي مقدمه: الگوریتم ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کند. الگوریتم ژنتیک  یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. الگوریتم ژنتیک برای مسائل جستجو و بهینه سازی بکار برده می شود. هنگامی كه لغت تنازع بقا به كار می‌رود اغلب بار ارزشی منفی آن به ذهن می‌آید. شاید همزمان قانون جنگل به ذهن برسد و حكم بقای قوی‌تر! طبیعت مناسب ترین‌ها (Fittest) را انتخاب می ‌كند نه بهترین‌ها.   فهرست مطالب و اسلایدها مقدمه و تاريخچه روند الگوريتم‌هاي ژنتيك م ... دریافت فایل

پاورپوینت معرفی الگوريتم های ژنتيکی
پاورپوینت معرفی الگوريتم های ژنتيکی               نوع فایل power point   قابل ویرایش 45 اسلاید   قسمتی از اسلایدها تمام ارگانيسم های زنده شامل سلول ها هستند. در هر سلول قسمت های مشابهی از کروموزوم ها (Chromosomes) وجود دارند. کروموزوم ها شامل ژن ها (Genes)  و بلوکهای DNA هستند. هر ژن ( يا دسته ای از ژنها) پروتئين مخصوصی را رمزگذاری ( کنترل) می کند، بعبارت ديگر هر ژن ( يا دسته ای از ژنها) يک خصيصه ( ويژگی) -برای مثال رنگ چشم ها-  را رمزگذاری می کند. امکان بروز ( کارگذاری) برای يک خصيصه - در مورد رنگ چشمها مثلاً آبی يا قهوه ای – آلل (Allele) ناميده می شود. در واقع يک کروموزوم بصورت زنجيره ای از ژنها قابل تصور است.  هر ژن موقعيت خاصی در کروموزوم دارد که Locus ناميده می شود. دسته کاملی از ماده ژنتيکی ( تمام کروموزوم ها ) Genome  نام دارد. بخش ويژه ای از ژنها در Genime ژنوتيپ (Genetype)  ناميده می شود.  ژنوتيپ با آخرين توسعه بعد از تولد پايه ای برای فنوتيپ (phenotype) ارگانيسمی است. فنوتيپ همان خصوصيات روحی و فيزيکی است( مانند رنگ چشم ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1