توضیحات:
پاورپوینت آشنايی با نرم افزار Expert Choice جهت تصميم گيری های چند گزينه ايی             نوع فایل : power point قابل ویرایش : 27 اسلاید  قابل ویرایش :21 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلاید ها : 1-امكان طراحي نمودار سلسله مراتبي ( Hierarchy ) 2- تصميم گيري و طراحي سؤالات 3- تعيين ترجيحات و اولويتها 4- محاسبه وزن نهايي 5-قابليت تحليل حساسيت تصميم گيري نسبت به تغييرات در پارامترهاي مسأله. 6- نمودارها و گرافهاي مناسب جهت ارايه نتايج و عملكردها    سود جسته و ارتباطي ساده و دوستانه (User Friendly)     فهرست مطالب و اسلاید ها :  Expert choice 2000 Expert Choice  نرم افزار توانایی های نرم افزار Expert Choice 2000 Common Applications Who uses Expert Choice? يك مثال عملي برای تفهیم بهتر   مدل سلسله مراتبي يا درخت مراحل مختلف اجراي نرم افزار ساختار سلسله مراتبي قدم اول ــ وارد كردن نام مدل و تعريف آن قدم دوم ــ  وارد كردن معيارها قدم سوم ــ وارد كردن گزينه ها مقايسه زوجي انواع مقايسه ها قدم اول - اقدامات اوليه قدم سوم ــ مقايسه معيارها تركيب ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

کتاب \"مبانی نظری و عملی هیدرولیک رسوب \" انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازتالیف : دکتر محمود شفاعی بجستان به صورت pdf در 556 صفحه در یازده فصل کامل
کتاب \"مبانی نظری و عملی هیدرولیک رسوب \" انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازتالیف : دکتر محمود شفاعی بجستان به صورت pdf در 556 صفحه در یازده فصل کامل در این پروژه کتاب "مبانی نظری و عملی هیدرولیک رسوب " انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازتالیف : دکتر محمود شفاعی بجستان به صورت  pdf در 556 صفحه در یازده فصل کامل طبق شرح زیر بیان شده است: 1-  فصل اول: یادآوری مطالبی از هیدرولیک مجاری باز 2-  فصل دوم: خصوصیات فیزیکی رسوب 3-  فصل سوم :  آستانه حرکت 4-  فصل چهارم : طراحی کانال های پایدار 5-  فصل پنجم : فرم بستر در رودخانه های آبرفتی 6-  فصل ششم : روش های محاسبه میزان انتقال رسوب 7-  فصل هفتم : روش های اندازه گیری و نمونه برداری رسوب 8-  فصل هشتم : روش های محاسبه تغییرات بستر رودخانه 9-  فصل نهم : آب شستگی 10-  فصل دهم : تمرین ها و موضوعات برای تحقیق 11-  فصل یازدهم : منابع ... دریافت فایل

دستورالعمل مديريت ابزار به همراه کليه فرمهاي مورد نياز
دستورالعمل مديريت ابزار به همراه کليه فرمهاي مورد نياز دستورالعمل مديريت ابزار  به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 9 صفحه قابل ويرايش   هدف از تدوين اين دستورالعمل بيان نحوه نگهداري ، تعويض ، تعمير و انبارش ابزار آلات به منظور حصول اطمينان از وجود تداوم قابليت و کارداني ابزار مي باشد . محدوده اعتبار : کليه ابزار توليدي موثر بر کيفيت محصولات شامل ابزار مصرفي ، قالب ها ، فيکسچرها و فرامين کنترلي . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل به عهده مسئول تعميرات و نگهداري مي باشد . روش اجراء: 4 -1- تعريف انواع ابزار : ابزار موجود در سازمان شامل سه گروه اصلي ذيل مي باشند که نحوه مديريت بر هر يک ازگروه ابزار متفاوت مي باشد . ابزار موثر برکيفيت : شامل ابزاري می باشدکه در  توليد محصولات به صورت مداوم از آنها استفاده ميشود مانند  نوک پيچ گوشتي بادي که در هنگام توليد محصولات براي بستن پيچ استفاده مي گردد . ابزار فني مهندسي : مانند پيچ گوشتي ، آچار ، انبر دست و غيره ابزار سرمايه اي : شامل دستگاه جوش ، دريل ، سنگ دستي و غيره فهرست کليه ابزارهاي موجود در سازمان در فرم فهرست ابزار (FMRD008 ) ثب ... دریافت فایل

دستورالعمل مديريت ابزار به همراه کليه فرمهاي مورد نياز
دستورالعمل مديريت ابزار به همراه کليه فرمهاي مورد نياز دستورالعمل مديريت ابزار  به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 9 صفحه قابل ويرايش   هدف از تدوين اين دستورالعمل بيان نحوه نگهداري ، تعويض ، تعمير و انبارش ابزار آلات به منظور حصول اطمينان از وجود تداوم قابليت و کارداني ابزار مي باشد . محدوده اعتبار : کليه ابزار توليدي موثر بر کيفيت محصولات شامل ابزار مصرفي ، قالب ها ، فيکسچرها و فرامين کنترلي . شرح مسئوليتها: مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل به عهده مسئول تعميرات و نگهداري مي باشد . روش اجراء: 4 -1- تعريف انواع ابزار : ابزار موجود در سازمان شامل سه گروه اصلي ذيل مي باشند که نحوه مديريت بر هر يک ازگروه ابزار متفاوت مي باشد . ابزار موثر برکيفيت : شامل ابزاري می باشدکه در  توليد محصولات به صورت مداوم از آنها استفاده ميشود مانند  نوک پيچ گوشتي بادي که در هنگام توليد محصولات براي بستن پيچ استفاده مي گردد . ابزار فني مهندسي : مانند پيچ گوشتي ، آچار ، انبر دست و غيره ابزار سرمايه اي : شامل دستگاه جوش ، دريل ، سنگ دستي و غيره فهرست کليه ابزارهاي موجود در سازمان در فرم فهرست ابزار (FMRD008 ) ثبت مي گردند د ... دریافت فایل

دستورالعمل خطا ناپذير سازی به همراه کليه فرمهاي مورد نياز
دستورالعمل خطا ناپذير سازی به همراه کليه فرمهاي مورد نياز دستورالعمل خطا ناپذير سازی به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 5 صفحه قابل ويرايش   هدف: ايجاد مكانيزمي ساده جهت پياده سازي اصول خطاناپذيرسازي در جهت توليد محصولات بدون عيب و در نتيجه بهبود در فعاليتها و فرآيندها  محدوده اعتبار : كليه فرآيندهاي موجود در سازمان را شامل مي شود . واژگان تعاريف: ندارد شرح مسئوليتها: مسئوليت اجراي اين روش بعهده تيمي متشكل از مدير توليد و مدير كيفيت ، مدير فني و مهندسي ، مسئول تعميرات و نگهداري و مسئول مهندسی ساخت  مي باشد . و مسئوليت هدايت اين تيم بعهده مديرفنی مهندسی مي باشد . E: كليه پرسنل به ويژه مديران واحدها موظف به تامين راهكارها و تكنيكهاي ضد خطا در حيطه كاري خود مي باشند . روش اجراء: تكنيك خطاناپذيري در هر زمان و در هر مرحله از كار مي تواند بكار گرفته شود . از اطلاعات بدست آمده از موارد ذيل مي توان در شناسايي ايستگاههاي نيازمند به اجراي تكنيكهاي خطاناپذيري استفاده كرد .  مشخصه هاي مهم محصول و فرآيند ( مد نظر مشتري )   عدد شدت بالا ، عدد وقوع بالا ، عدد تشخيص بالا در FMEA     ضايعات بالا در ايست ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری