توضیحات:
تحقیق نقش جنگل در پایداری محیط زیست (تولید چوب) تحقیق نقش جنگل در پایداری محیط زیست (تولید چوب) در حجم 23 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: تعريف چوب چوب ماده اي جامد و متخلخل است كه از ساختمان ياخته‌اي يافته تشكيل شده است. ا‌ز آنجا كه اجزاء تشكيل دهنده آن از انواع مختلف  ياخته ها مثل  انواع فيبرها، پارانشيم‌ها، اشعه چوبي و آوندها مي باشد اين عناصر در مواقع مختلف فصول رويش گياهي شكل خاصي دارند (چوب بهاره و تابستانه) بنابراين ماده اي ناهمگن مي باشد و چون اين بافتها مختلف در جهات متفاوتي قرار گرفته‌اند، مانند فيبرها و آوندها كه در جهت راستاي درخت و اشعه چوبي كه سلولهاي آن درجهت عمودي بر راستاي درخت مي باشد باعث هر سونايكساني چوب گشته و خواص چوب در جهات طولي، شعاعي و مماسي متفاوت مي باشد. همچنين چوب داراي ساختمان شيميايي مخصوص به خود مي بادش و ديواره‌ ياخته ها از مولكولهاي درشت مواد كلوئيدي و رشته‌اي نظير ليگنين. سلولز و همي سلولز تشكيل يافته است وجود اين مواد سبب جذب رطوبت در چوب مي شود و باعث شده است كه چوب ماده‌اي جاذب الرطوبه بوده و دائما با محيط در حال تبادل رطو ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

تحقیق ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين
تحقیق ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين تحقیق ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين در حجم 67 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر: فهرست مطالب ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین   ۱ مقدمه:   ۲ تحلیل گذرگاههای عابر پیاده در حواشی میدان:   ۶ بررسی وضعیت گذرگاه عرضی (ضلع شرقی میدان امام) عابر (موقعیت شماره۴):   ۹ مرحله ۲: بررسی و محاسبه جهت گذرگاه غیرهمسطح:   ۱۰ استفاده از شاخصهای ترکیبی موجود   ۱۳ بحث تفصیلی درخصوص نیازهای مربوط به احداث گذرگاه غیرهمسطح:   ۱۹ الف- ضابطه احداث   ۱۹ ب- انواع ضوابط احداث گذرگاههای غیرهمسطح پیاده   ۲۰ ۱- ضوابط پایه:   ۲۰ ۲- ضوابط امتیازی:   ۲۰ ۳- ضوابط اقتصادی:   ۲۱ ۴- ضوابط سیستمی:   ۲۲ ۵- ضوابط راهبردی:   ۲۲ نتیجه گیری:   ۲۲ تحلیل جریان ترافیک وسائط نقلیه به منظور ارزیابی عملکرد وضعیت موجود:   ۲۴ مبدا و مقصد سفرها:   ۲۵ تحلیل ظرفیت میدان امام:   ۳۴ محا ... دریافت فایل

تحقیق اهمیت حفاظت از پاركهاي كوهستاني
تحقیق اهمیت حفاظت از پاركهاي كوهستاني تحقیق اهمیت حفاظت از پاركهاي كوهستانيدر حجم 60 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: جامعه اكولوژيك ، اجتماعي وابسته به هم از گياهان ، جانوران و ديگر عناصر زنده و غير زنده كه با نيروهاي طبيعي كه منظر را شكل مي دهند به تعادل و سازگاري رسيده اند آنها هم از نظر زيبا شناختي مناسب هم نسبتا مقاوم و خود پايدار مي باشند . رويكردهاي طراحي منظر طبيعي به دو صورت مي تواند باشد.  يكي انتخاب مدل و سپس ايجاد شرايط براي آن در سايت كه تضمين شده و هزينه بر است و ديگري شناخت آناليز دقيق سايت و سپس انتخاب يك يا چند جامعه طبيعي سازگار به آن كه موفق تر است . برخي اصول سيماي فضايي اكوسيستم شامل موارد ذيل مي باشند . _  جوامع طبيعي بزرگتر گونه هاي بيشتري را نسبت به انواع كوچكتر تحمل مي كنند . ــ اگر فضاي كافي نيست سعي در ايجاد سطرهاي كوچك به نمايند . ــ مشكل لكه به اندازه و مقدار آن مهم است ، در طراحي به آن دقت شود . ــ از قطه قطه سازي لكه هاي بزرگ بپرهزيد چون تنوع  را كاهش مي دهند . ــ بين لكه ها دالان ايجاد كنيد  چون تنوع را افزايش مي دهند . ــ لكه هاي ناهمگن ... دریافت فایل

تحقیق اهمیت کاربری فضای سبز
تحقیق اهمیت کاربری فضای سبز تحقیق اهمیت کاربری فضای سبز در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: عملكرد اجتماعي – رواني فضاي سبز كاركردهاي اجتماعي رواني فضاي سيز شهري به مسائل اجتماعي حاكم بر شهرهاي امروزي از اهميت بالائي برخوردار است. چشم اندازي سبز مي‌توانند در سلامت و بهبود وضعيت روحي و جسمي افراد از طريق ايجاد مكانهاي تفريح و نيز معاشرت گروه‌هاي مختلف نقش ارزنده‌اي داشته باشند. بدين ترتيب فضاهاي سبز يا اكوسيستم شبه طبيعي موجب تجديد قواي جسمي و روحي انسان شهرنشين مي‌شود. نقش و اثرات فضاي سبز در محيط زيست شهري - تعديل آب و هوا و افزايش رطوبت نسبي دماي يك هكتار فضاي سبز در مرداد ماه 5/4 درجه سانتيگراد كمتر از فضاي مجاور خالي از درخت است. به همين نحو رطوبت نسبي درون يك فضاي سبز تا 11% بيش از محيط خارج، اندازه‌گيري شده است. با تعديل ايندوپارامتر، فضاي سبز ميكروليكي بوجود مي‌آورد كه آسايش و فيزيكي مناسبي براي زيست انسان در پي دارد. توليد اكسيژن هواي مورد نياز هر فرد 15 كيلوگرم در روز است. بر اساس تحقيقات انجام شده تنها 5/1 متر مربع چم كوتاه ... دریافت فایل

تحقیق بررسی آلودگی صوتی
تحقیق بررسی آلودگی صوتی تحقیق بررسی آلودگی صوتی در حجم 63 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: تبديل آثار آلودگي صوتي به اعداد و ارقام پولي در جهان امروز كه پايه بسياري مناسبات آن بر علوم اقتصادي بنا شده و فرهنگ غالب در ارزيابي و ارزشگذاري، فرهنگ اقتصادي است، ميزان اين آثار را ملموس تر مي كند. وي گفت: از سوي ديگر، تصميم گيري براي پروژه ها و طرح هاي توسعه در آينده مي تواند بر پايه اين ارزش پولي مورد قضاوت دقيق تر قرار گيرد. يكي ديگر از كاربردهاي چنين مطالعاتي استفاده در طراحي شبكه راه هاست كه در آن، علاوه بر معيارهايي چون زمان طي مسير و كوتاه بودن آن هزينه زيست محيطي مسير و آلودگي صوتي نيز مي تواند مدنظر قرار گيرد. بوبه رژ افزود: هزينه هاي ناشي از آلودگي صوتي شامل هزينه هاي مستقيم مانند ساخت موانع صوتي، عايق بندي، اثر منفي بر قيمت خانه ها و هزينه هاي غيرمستقيم همچون هزينه هاي بهداشتي، بيمه افراد، بهره وري، استفاده كمتر از زمان هاي تفريح و فراغت و ناآرامي است. روش هاي ارزشگذاري و محاسبه به منظور برآورد و محاسبه اين هزينه ها روش هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه ورودي اصلي همه ... دریافت فایل
لنت ترمز
میل بادامک
موتور شبه توربین
آموزش تصویری کار با برنامه QTranslate
موتور خودرو
تحقیق موتور خودرو
تحقیق سنسور خودرو
تحقیق سیستم تعلیق خودرو
هادی های متداول در خطوط انتقال برق قدرت
روند مدلسازی یک نمونه قاب خمشی دو بعدی با مهاربند کابلی در Sap2000
مدل¬سازی عضو کابلی با نرم افزار SAP2000 و اعمال پیش تنیدگی
آموزش تصویری کار با برنامه FlipBook Maker Pro
سوخت رسانی
سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی
سیستم سوپاپ
تحقیق سوپرشارژرها
تست برق خودرو
تست انتقال قدرت
تست تصادف