توضیحات:
تحقیق درباره توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن تعداد صفحه:  42 نوع فایل:  Word فرمت فایل:  docx ***  قابل ویـرایش         فهرست مطالب مقدمه   ۱ ـ سیر توسعه ژاپن   ۱ ـ ۱ ژاپن در ابتدای راه   ۱ ـ ۲ ژاپن بازسازی شده   ۲ ـ عوامل رشد   ۲ ـ ۱ فرهنگ كار و توسعه   ۲ ـ ۱ ـ الف: شكل‌گیری مكاتب فكری   آئین شنیتو آئین بودا آئین كنفوسیوس ۲ ـ ۱ ـ ب: ویژگی‌های فرهنگی ژاپنی (ناشی از مكاتب فكری (  ۲ ـ ۲ ـ الف: میراث ارزشمند دوران توكوگاوا   ▪ ساخت طبقاتی: ▪ نظام ارزشی متمركز: ▪ شخصیت فردی: ▪ سیاست انزواطلبی: ▪ خلاصه: ۲ ـ ۲ ـ ب: زیر ساختهای دوره میجی و رفع موانع توسعه   ▪ رفع محدودیت‌ها و موانع توسعه: ▪ تحول و گسترش آموزش: ▪ توسعه آموزش حرفه‌ای: ساختار مدیریتی ▪ مدیران ژاپنی: سلسله مراتب كادرها: ▪ كاركنان: ▪ شرایط كار (عوامل مشوق): ▪ نظام اشتغال: ▪ نظام مزد: ساختار دوگانه اقتصاد ساختار و نظام مالی ۲ ـ ۳ مدیریت صحیح (منابع، بحران‌ها و فرصت‌ها (  ۲ ـ ۳ ـ الف: سیاستگذاری& ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: