توضیحات:
تحقیق درباره زراعت در مناطق خشك گياهان علوفه‌اي این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 60 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     گياهان عـلوفه اي و مــراتع منبع اصـلي انرژي بــراي تـغذيه دامــها مي باشند .اگـر عــلوفه داراي كيفيت كافي باشد ميتواند 60 درصد نياز غذايي گاوهاي شيري ونياز كامل گاوهاي گوشتي را تامين نمايد. اكثر گياهان علوفه اي متعلق به دو خانواده گرامينه ولگومينوزه مي باشند. در مناطق خشك ونيمه خشك ودر شــرايط فـارياب ،گياهان گرامينه پر توليد تراز گياهان لگومينيزه مـي باشند واز نظر مصـــرف آب نيز داراي كارايي بيشتري هستند .در شرايط مساوي ،از نظـر رشد ،گياهان لگــومينوزه از نظر پروتيين وكلسيم غني تر از گياهان گرامينه مي باشند . در مناطق خشك اگر آب كافي در دسترس ‏‎باشد ،شرايط مناسبي بـراي كشت گياهان علوفــه اي فراهم است ودر اين شرايط، اكثر گياهان علوفه اي را ميتوان كـشت كرد .بدين ترتيب كه در طول فصل سرد گياهان علوفه اي را ميتوان كشت كرد. بدين ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: