توضیحات:
پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم   مقدمه ای بر پودمان الگوریتم 1-تعریف نیاز 2-بررسی نیاز و طرح مسئله 3-برنامه ریزی کارها 4-بررسی اطلاعات 5-ارائه و بررسی راه حل ها 6-انتخاب راه حل نهایی 7-تولید محصول اولیه 8-آزمایش و بهبود 9-ارائه و ثبت محصول     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 73 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است     ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: