توضیحات:
تحقیق در مورد پدیده پیری 68 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بيان مسأله: همه مردم مي‎دانند كه سرنوشت سالخوردگان در زمان ما بسيار تأثيرانگيز است. پيش از آن كه به بررسي جزئيات آن بپردازيم، بايد به اين نكته پي ببريم كه چگونه جامعة ما اين وضع را به آساني مي‎پذيرد و تحمل مي‎كند و به عنوان يك اصل كلي بايد توجه داشت كه جامعه تا زماني كه تعادل خود را از دست ندهد بر هر گونه سوء رفتار، رسوايي و افتضاح و حادثة غم‎انگيز چشم فرو مي‎بندد. در مورد سرنوشت كودكان تحت حمايت عمومي، يا نوجوانان بزهكار، يا مردان معلول نيز بيش از آنچه دربارة سالخوردگان مي‎انديشد به ناراحي نمي‎نشيند. بي‎تفاوتي در مورد گروه اخير در ظاهر بسيار تعجب‎انگيز مي‎نمايد زيرا از يك سوي هر عضو جامعه بايد بداند كه در اين قضيه ‌آيندة خود وي نيز مورد پرسش است. از سوي ديگر همه آنان با عده‎اي از سالخوردگان مناسبات شخصي و نزديك دارند. در اين صورت چگونه مي‎توان طرز نگرش و تلقي آنان را توجيه كرد؟ اين گروه حاكم است كه پايگاه كهنسالان را ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پیری , سالخوردگی , جمعیت پیر , سالمندان ,