توضیحات:
پاورپوینت بررسی تحلیل خیابان سپه قزوین - 49 اسلاید پاورپوینت بررسی تحلیل خیابان سپه قزوین - 49 اسلاید فهرست مطالب گره های فعالیتی : قرار گاه های اجتماعی : جنسیت و وضعیت تاهل مراجعه کنندگان به خیابان سپه : توزیع سنی مراجعه کنندگان به خیابان سپه میزان تحصیلات  نتیجه گزارش : میزان سوادمراجعه کنندگان: دلایل مراجعه به خیابان  سواد ساکنین  ترافیک  دسترسی ها : خیابان اصلی: عرض معابر موقعیت جغرافیایی شهرستان قزوین: موقعیت استان در کشور معضلات پیاده روها:  پوشش گیاهی تغییرات حجم ترافیک بر حسب زمان خط آسمان عرض معابر بررسی جاذب سفر مشکلات محدوده بررسی نشانه ها بررسی ایستگاه ها پارک ممنوع نقشه ی شیب بندی خیابان سالها پیش از ساخت شانزه لیزه پاریس نشانه -سر در عالی قاپو نشانه – مسجد جامع قزوین (دسترسی ها) ویژگی های مثبت خیابان سپه ویژگی های منفی خیابان سپه مشکلات موجود در بدنه مشکلات فضای سبز حاشیه ای خیابان سپه مشکلات کاربری خیابان سپه : پارک کردن در پیاده روها وحاشیه خیابان به علت عدم وجود پارکینگ عدم توجه به بافت تاریخی و بهداشت خیابان ابتدای بازارچه سپه مقابل مسجد جامع برداشتن فضای سبز مقابل مسجد جامع عدم هما ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: