توضیحات:
پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 16 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: عوامل آب و ھوايي گياھان تحت تاثير آب و ھوا قرار گرفته و شکل زيستي خاصي م ييابند، يعني شکل و سيماي ظاھري آنھا تا حدي تابع آب و ھواي محيطشان م يشود و در اين صورت م يتوانند کم و بيش از تقسيمات کلي آب و ھوايي موثر واقع شوند. بديھي است درختان و جنگلھا ھمواره بر اثر تعريق ، مقدار متنابھي بخار آب دفع م يکنند و بر مقدار بخار آب جو به ميزان قابل ملاحظ هاي م يافزايند. در اين صورت مناطق جنگلي ھمواره در اثر باران مشروب م يشوند و داراي آب و ھواي مرطو باند. ھر قدر تعداد درخت در محيطي کمتر باشد و به جاي آن بوت هھاي گياه و چمنزار سطح خاک را بپوشاند، به ھمان نسبت از بارندگي محيط و رطوبت زمين کاسته م يشود. دما و بارندگي از عوامل اقليمي مھمي ھستند که ظھور گون هھاي مختلف گياھي و رويش آنھا را تعيين م يکنند. دما بر فعاليتھاي تعرق ، تنفس ، رويش ، رشد و توليد مثل تاثير مي گذارد. بارندگي ساليانه عامل اصلي در تعيين انتشار گياھان است. بطور کلي جنگلھا ، نواحي پر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

حل مسائل مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی در 1115 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی
حل مسائل مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی در 1115 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی                 الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازنها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در برخی موارد مطالعه المان‌های جدید نیمه‌رسانا و فن‌آوری‌های نزدیک به آن، شاخه‌ای از فیزیک در نظر گرفته می‌شود. این مقاله بیشتر به مفاهیم مهندسی الکترونیک می‌پردازد. مدارهای الکترونیکی   قطعات الکترونیکی مدارهای الکترونیکی برای ایفا کردن وظایف مختلفی استفاده می‌شوند. کاربردهای اصلی مدارهای الکترونیکی عبارتند از: ۱) کنترل و پردازش داده‌ها ۲) تبدیل و توزیع توان الکتریکی ۳) اجرای عملیات خاص هر ردیف این کاربردها با ایجاد و آشکارسازی میدان الکترومغناطیسی و جریان الکتریکی سرو کار دارند. گرچه از انرژی ا ... دریافت فایل

پاورپوینت بذر کار ها
پاورپوینت بذر کار ها                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 39 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: •توزيع يكنواخت –جريان هوا بهترين روش انتقال از مخزن به داخل شيار •وجود مخزن مركزي بزرگ سبب افزايش بازده مزرعه اي مي شود •بدليل قطعات متحرك كمتر تمعير و نگهداري كم هزينه تر •سرعت عمل زياد (ظرفيت مزرعه اي زياد) •مخزن –معمولاً در جلو واحد كارنده و بصورت مجزا –چرخ حمال براي بكارانداختن مقسم •دمنده (fan) –توسط شافت PTO يا موتور مجزا –از نوع Low pressure High volume –انتقال بذر از مقسم به داخل شيار •دستگاه سنجش بذر     فهرست مطالب واسلایدها: مشخصات انواع بذر كار ها Grain drills اجزاء چرخ ها سيستم انتقال نيرو دستگاه سنجش بذر مقسم استوانه اي لوله سقوط شيار باز كنها كنترل عمق پوشاندن بذر ضمائم بذر كارها كاليبراسيون بذر پاش ها واسنجي بذر كار ها در كار گاه تنظيم سرعت دوراني چرخ زميني در آزمايش تنظيم بذر كار در مزرعه تنظيم بذر كار بر اساس تعداد ب ... دریافت فایل

تحقیق با عنوان معرفي واحد پتروشيمي رازي
تحقیق با عنوان معرفي واحد پتروشيمي رازي 53 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق معرفي واحدهاي مجتمع پتروشيمي رازي واحد جذب آب و گاز رساني مسجد سليمان اين واحد در اطراف ارتفاعات شهرستان مسجد سليمان واقع شده است و گاز به عنوان خوراك اصلي مجتمع از هفت حلقه چاه قابل تامين مي باشد كه نزديكترين 5% كيلومتر و دورترين آنها 16 كيلومتر با واحد فوق فاصله دارد. تاسيسات مسجد سليمان شامل نم زدايي گاز شيرين سازي گاز چاههاي گاز و خطوط لوله مي باشد.خطوط لوله داراي ده ايستگاه حفاظت از خوردگي (CP ) و ده مورد شير هاي اتوماتيك ايمني (B.V  ) در طول مسير خط مي باشد قريب 120 نفر از پرسنل واحد مسجد سليمان در قسمت هاي بهره برداري خط لوله تعميرات خدمات اداري انبار حراست ايمن و آتش نشاني فعالانه در نگهداري تاسيسات اين واحد و ارسال گاز از شريان حياتي خوراك مجتمع تلاش مي كنند. از 147 كيلومتر خط لوله 12 اينچ زير زميني مسير مسجد سليمان تا مجتمع پس از بازرسي داخلي با استفاده از پيگ هوشمند بيش از 140 كيلومتر اين خط باز ديد عيني و تعويض پوشش گرديده و اين عمليات بطور مستمر انجام ... دریافت فایل

پاورپوینت انجیر
پاورپوینت انجیر                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 15 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر به همان اندازه که درخت انجیر به گرمای زیاد مقاوم است نسبت به سرما مخصوصا  در دوره جوانی حساس است  سرما یک عامل محدود کننده در کاشت این درخت می‌باشد. اثر گرما و رطوبت در میوه  نسبت به نوع مصرف میوه متفاوت است. انجیرهایی که برای کنسرو و یا در شیرینی‌پزی مصرف  در هوای مرطوب محصول مرغوب‌تری می دهد تا در هوای گرم و خشک و برعکس  درختان انجیری که در هوای خشک و نسبتا گرم کاشته شده‌اند  برای تهیه انجیر خشک مرغوب‌تر است تا آنهای در هوای مرطوب عمل آمده‌اند. باران در موقع تلقیح بسیار مضر است و مقدار محصول را به مقدار قابل توجهی کم می‌کند. در نواحی  میوه درشت می‌شود و دم آن طویل می‌گردد ولی مقدار شیرینی میوه کم می‌شود در هوای خشک و گرم دم میوه کوتاه شده گاهی به کلی از بین می‌رود اما اندازه میوه کوچک  مقدار شیرینی ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری