توضیحات:
پاورپوینت پرورش كرم ابريشم                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 35 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: •انجام ضدعفوني صحيح ، تغذيه کرمها با برگهاي مطلوب ، حفظ و تامين حرارت و رطوبت در حد مناسب ، مديريت صحيح پرورش در زمان خواب و بيداري و تنيدن پيله ، فراهم نمودن سطح کافي بستر پرورش و ايجاد تهويه ، جمع آوري و انهدام سريع کرمهاي آلوده ، استفاده از مواد ضد عفوني کننده به توصيه کارشناسان شرکت ابريشم ايران .   فهرست مطالب واسلایدها:  مقدمه تفريخ تخم نوغان ( خارج شدن کرمها از تخم ) نکات مهم در پرورش کرم جوان نکات مهم در پرورش کرم بالغ بيماريهاي رايج در پرورش کرم ابريشم محلول 2 درصد فرمالين راههاي شيوع بيماري راههاي کنترل و پيشگيري -فلاشري ( با نام محلي سياه مير ، لسه مير ) راههاي شيوع بيماري راههاي کنترل و پيشگيري موسکاردين ( با نام محلي نقلک ، گج مير ) راههاي شيوع بيماري راههاي کنترل و پيشگيري مسموميت غذائي راههاي کنترل و پيشگيري         ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی
پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 16 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: عوامل آب و ھوايي گياھان تحت تاثير آب و ھوا قرار گرفته و شکل زيستي خاصي م ييابند، يعني شکل و سيماي ظاھري آنھا تا حدي تابع آب و ھواي محيطشان م يشود و در اين صورت م يتوانند کم و بيش از تقسيمات کلي آب و ھوايي موثر واقع شوند. بديھي است درختان و جنگلھا ھمواره بر اثر تعريق ، مقدار متنابھي بخار آب دفع م يکنند و بر مقدار بخار آب جو به ميزان قابل ملاحظ هاي م يافزايند. در اين صورت مناطق جنگلي ھمواره در اثر باران مشروب م يشوند و داراي آب و ھواي مرطو باند. ھر قدر تعداد درخت در محيطي کمتر باشد و به جاي آن بوت هھاي گياه و چمنزار سطح خاک را بپوشاند، به ھمان نسبت از بارندگي محيط و رطوبت زمين کاسته م يشود. دما و بارندگي از عوامل اقليمي مھمي ھستند که ظھور گون هھاي مختلف گياھي و رويش آنھا را تعيين م يکنند. دما بر فعاليتھاي تعرق ، تنفس ، رويش ، رشد و توليد مثل تاثير مي گذارد. بارندگي ساليانه عامل اصلي در تعيين انتشار گياھان است. بطور کلي جنگلھا ، نواحي پر ... دریافت فایل

پروژه تعاونی کشاورزی
پروژه تعاونی کشاورزی 52 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق اساسنامه شركت تعاوني  كشاورزي  كليات ماده 1- نام شركت : شركت تعاوني كشاورزي است كه در اين اساسنامه باختصار شركت ناميده مي شود و نوع آن شركت تعاوني كشاورزي توليد و توزيع است . ماده 2- مركز اصلي شركت مي باشد و يا تصويب هيئت مديره مي توان شعب شركت را در ساير نقاط حوزه عمل شركت تاسيس نمود و يا محل شعب تاسيس شده را در همان حوزه تغيير داد . ماده 3- مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است . ماده 4- حوزه عمليات شركت شهرستان است . ماده 5- موضوع و حدود و عمليات شركت عبارتست از بالا بردن سطح زندگي اعضاء توليد محصولات زراعي و دامي با رعايت اهداف توسعه كشاورزي و موازين تعاوني از طريق بهره برداري جمعي و مشترك اراضي ملكي و يا استيجاري با انجام عمليات زير : انجام عمليات زير بنايي كشاورزي اعم از تسطيح اراضي و قطعه بنديهاي فني ، اقتصادي اراضي در اختيار شركت و احداث راههاي ارتباطي مورد لزوم .حفره چاه عميق و نيمه عميق در زمين متعلق به شركت و اعضاء شركت به منظور تامين آب كشاورزي و غ ... دریافت فایل

حل مسائل مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی در 1115 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی
حل مسائل مبانی میکروالکترونیک بهزاد رضوی در 1115 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی                 الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازنها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در برخی موارد مطالعه المان‌های جدید نیمه‌رسانا و فن‌آوری‌های نزدیک به آن، شاخه‌ای از فیزیک در نظر گرفته می‌شود. این مقاله بیشتر به مفاهیم مهندسی الکترونیک می‌پردازد. مدارهای الکترونیکی   قطعات الکترونیکی مدارهای الکترونیکی برای ایفا کردن وظایف مختلفی استفاده می‌شوند. کاربردهای اصلی مدارهای الکترونیکی عبارتند از: ۱) کنترل و پردازش داده‌ها ۲) تبدیل و توزیع توان الکتریکی ۳) اجرای عملیات خاص هر ردیف این کاربردها با ایجاد و آشکارسازی میدان الکترومغناطیسی و جریان الکتریکی سرو کار دارند. گرچه از انرژی ا ... دریافت فایل

پاورپوینت بذر کار ها
پاورپوینت بذر کار ها                   نوع فایل: power point قابل ویرایش: 39 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: •توزيع يكنواخت –جريان هوا بهترين روش انتقال از مخزن به داخل شيار •وجود مخزن مركزي بزرگ سبب افزايش بازده مزرعه اي مي شود •بدليل قطعات متحرك كمتر تمعير و نگهداري كم هزينه تر •سرعت عمل زياد (ظرفيت مزرعه اي زياد) •مخزن –معمولاً در جلو واحد كارنده و بصورت مجزا –چرخ حمال براي بكارانداختن مقسم •دمنده (fan) –توسط شافت PTO يا موتور مجزا –از نوع Low pressure High volume –انتقال بذر از مقسم به داخل شيار •دستگاه سنجش بذر     فهرست مطالب واسلایدها: مشخصات انواع بذر كار ها Grain drills اجزاء چرخ ها سيستم انتقال نيرو دستگاه سنجش بذر مقسم استوانه اي لوله سقوط شيار باز كنها كنترل عمق پوشاندن بذر ضمائم بذر كارها كاليبراسيون بذر پاش ها واسنجي بذر كار ها در كار گاه تنظيم سرعت دوراني چرخ زميني در آزمايش تنظيم بذر كار در مزرعه تنظيم بذر كار بر اساس تعداد ب ... دریافت فایل
SATA و IDE چه هستند؟
مقاله در مورد SQL
مدیریت پایگاه داده‌ها در SQL Server (بسته‌هایDTS)
مقاله SQL
مقاله در مورد SSL
پژوهش پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی
پاورپوینت معماری شهر ماسوله
فایل لایه باز پوستر نوروزی حرفه ای
پاورپوینت ریتم در معماری
پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه
تحقیق پیش بینی هوشمند حملات قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و شبکه های عصبی
مقاله بررسی ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر AVR (ATMEGA8)
مقاله بررسی سكولاریسم وآسیب‌شناسی فرهنگی واجتماعی‌نسل‌ها
مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی از آن
مقاله بررسی شاخه نرمتنان
مقاله بررسی شرایط ازدواج و عقد
مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
بررسی شناخت پیدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان
مقاله بررسی شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت