توضیحات:
آموزش جامع و کامل فتوشاپ در قالب 26 درس ویدیویی از صفر تا صد فتوشاپ را در خانه بدون حضور استاد و با هزینه ای باورنکردنی یاد می گیرید(تدریس جدیدترین نسخه فتوشاپ) ، ویدیوها با بهترین کیفیت توسط مدرس علی ابراهیمی تهیه شده است و به گونه ای است که شما به سادگی و با کمترین هزینه در منزل خودتان فتوشاپ را فرا میگیرید و احساس یک کلاس واقعی را خواهید داشت. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت گياهان دارويي
پاورپوینت گياهان دارويي               نوع فایل power point   قابل ویرایش 22 اسلاید   قسمتی از اسلایدها احساس نیازبه درمان از اساسی ترین وابتدایی ترین تمایلات بشربوده والهه درمان(اسکوالیا)ازمهمترین الهه های مقدس انسان اولیه بوده است(رب النوع یاالهه طب  که نمادآن یک مارمی باشددرتابلو برخی داروخانه ها نیزدیده می شود). مصریان وچینیان باستان درزمره اولین جمعیت های بشری بوده اندکه ازگیاهان بعنوان دارواستفاده کرده اند مردم یونان باستان خواص داروئی برخی ازگیاهان رابه خوبی می دانسته اند.بقراط حکیم بنیانگذارطب یونان قدیم وشاگردوی ارسطوودیگران،برای استفاده ازگیاهان دردرمان بیماری هاارزش زیادی قائل بوده اند. بعدازاینان،یکی ازشاگردان ارسطوبه نام"تئوفراستوس"مکتب درمان باگیاه رابنیان گذاری کرد. درقرون هشتم تادهم میلادی(حدودهزارسال پیش)دانشمندان ایرانی مانندابوعلی سینا،محمدزکریای رازی و...به دانش درمان باگیاه رونق زیادی دادندوکتابهای معروفی چون"قانون"و"الحاوی"رابه رشته تحریردرآوردند.درقرن سیزدهم میلادی"ابن بیطار" مطالعات فراوانی درمورد خواص گیاهان داروئی انجام د ... دریافت فایل

پاورپوینت تصاویر گیاهان دارویی
پاورپوینت تصاویر گیاهان دارویی               نوع فایل power point   قابل ویرایش 61 اسلاید  فهرست مطالب و اسلایدها Myrtus Communis اس Cymbopogon olivieri اذخر Asarum europaeum اسارون    Dorema ammoniacum اشق  Glycyrrhiza glabra اصل سوس     Artemisia absinthium افسنتين  Papaver Somniferum افيون  Pimpinella anisum انيسون Linum usitatissimum بذرکتان Viola oclorata بنفشه  Alhagi pseudoalhagi ترنجبين Tamarindus indica تمر هندی Solanum nigrum تاج Tribulus terrestris خارخسک Trigonella foenum-graecum حلبه Ferula assa-foetida حلتيت  Lawsonia inermis حنا Malva silvestris خبازی Sinapis alba خردل سفيد  Brassica nigra خردل سياه  Ricinus communis خروع Cassia fistula خيار شنبر Foeniculum vulgare رازيانج Inula helenium راسن Aristolochia rotunda زراوند  Crocus sativus زعفران  Iris florentina زنبق Zingiber officinale زنجبيل Hyssopus officinalis زوفا Cype ... دریافت فایل

پاورپوینت تغذیه باغات
پاورپوینت تغذیه باغات               نوع فایل power point   قابل ویرایش 29 اسلاید   قسمتی از اسلایدها مقدمه شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد موادغذایی موردنیازبه شکل صحیح نیزخیلی مهم است. همچنین وجودموادغذایی دریک محدوده مطلوب موجب افزایش رشد وتولید میشود . افزایش کمیت وکیفیت محصول درباغات میوه علاوه برخودکفایی وتامین موادغذایی موردنیاز مردم در داخل کشور از نظرصادرات نیز حائز اهمیت است. اهداف: * افزایش عملکردمحصول درباغات میوه                                * افزایش کیفیت وبازارپسندی محصولات باغی            * افزایش خاصیت انباری ومدت زمان نگهداری میوه ها درسردخانه * ... دریافت فایل

پاورپوینت علف های هرز
پاورپوینت علف های هرز               نوع فایل power point   قابل ویرایش 62 اسلاید   قسمتی از اسلایدها علف هرز گياهي است كه بر خلاف ميل ما رشد مي كند.براي اولين بار در سال 1731علف هرز را تعريف كردند وبعد ازآن چندين تعريف براي علف هرز پيشنهاد شد است اما يك گياه كه بطور ناخواسته در خارج از زمان و مكان رشد كند تنها تعريف پذيرفته شده مي باشد. طبقه بندي علف هاي هرز : طبقه بندي بر اساس  چرخه زندگي: . علف هاي هرز يك ساله: مانند:خردل وحشی،دم روباهی،توق،دژگال علف هاي هرز دو ساله : مانند:هویج وحشی،شوکران،گیاهان خانواده چتریان واسفناجیان. علف هاي هرز چند ساله:  شیرین بیان،بارهنگ،ترشک،گل قاصدک،مرغ،قیاق بطور كلي 46درصد از علف هاي هرز را علف هاي هرز يكساله و45 درصد چند ساله و9درصد ازآنها را علف هاي هرز دوساله تشكيل مي دهند. از لحاظ توليد بذر:     چند ساله ها      <    دوساله ها    <<  يكساله ها. از لحاظ مشكل بودن براي كنترل:     دو ساله ها &lt ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1