توضیحات:
دانلود پاورپوینت کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها   مقدمه سیانو باکتریها یا جلبک های سبز آبی میکروارگانیسم های پروکاریوتی فتوسنتز کننده هستند. آنها منابع زیستی بوده وبطور مداوم تجدید پذیرند. درمحیط میتوانند به مواد قابل حل ارگانیک به عنوان ترکیبات خارج سلولی تجزیه شوند. به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته شده که میتوانند توسط میکرو فلورها تجزیه شوند. مواد شامل : ویتامین ها  آنزیم ها  کربوهیدرات ها  پپتیدها  آمینواسیدها و تسریع کننده ها یا بازدارنده های رشد برای موجودات دیگر محیط زیست گیاهان  قارچ ها  باکتریها باشد.     محل رویش :  محل رویش این جلبک ها تنوع بسیار دارد.از آبهای دارای مقادیر متفاوت املاح ودرجات متغیر دمایی درون و روی خاک روی صخره ها و شکاف های آنها وتعدادی نیز بطور معلق در هوا بسر می برند. بطور کلی بنظر می رسد که سیانو باکتریها در آبهای قلیایی یا خنثی بیشتر دیده می شوند. برخی از انواع جلبک ها مانند chroococcusدر باتلاق های با ph4دیده می شوند. انواع شناور شامل :Microcystis   Trichodesmium  Anabaena     Anabaena    &n ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي
تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation  یا شبيه سازي  درفرمت ورد 37 صفحه قابل ويرايش   شبيه سازي يا simautation : در كامپيوتر معناي تقليد از يك فرآيند فيزيكي يا شي‎ء توسط برنامه‎اي كه موجب مي‎شود كامپيوتر به شكل رياضي به دادها و شرايط متغير واكنش نشان دهد چنان كه گويي خود شي يا فرآيند اين واكنش را نشان مي‌دهد . مقلد يا emulator : سخت‌افزار يا نرم‌افزاري است كه نوعي از كامپيوتر يا تجهيزات را وادار مي‌سازد تا مانند ديگري عمل كند به وسيله مقلد كامپيوتر مي‌تواند نرم‌افزاري را كه براي ماشين ديگري نوشته شده اجرا كند. در يك شبكه ريز كامپيوترها ممكن است كامپيوترهاي بزرگ يا ترمينالها را تقليد كنند تا دو ماشين بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند.     ... دریافت فایل

تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي
تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation  یا شبيه سازي  درفرمت ورد 37 صفحه قابل ويرايش   شبيه سازي يا simautation : در كامپيوتر معناي تقليد از يك فرآيند فيزيكي يا شي‎ء توسط برنامه‎اي كه موجب مي‎شود كامپيوتر به شكل رياضي به دادها و شرايط متغير واكنش نشان دهد چنان كه گويي خود شي يا فرآيند اين واكنش را نشان مي‌دهد . مقلد يا emulator : سخت‌افزار يا نرم‌افزاري است كه نوعي از كامپيوتر يا تجهيزات را وادار مي‌سازد تا مانند ديگري عمل كند به وسيله مقلد كامپيوتر مي‌تواند نرم‌افزاري را كه براي ماشين ديگري نوشته شده اجرا كند. در يك شبكه ريز كامپيوترها ممكن است كامپيوترهاي بزرگ يا ترمينالها را تقليد كنند تا دو ماشين بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند.     ... دریافت فایل

تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي
تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation یا شبيه سازي تحقيق درس آزمايشگاه ريزپردازنده با عنوان سيمــولاتور simautation  یا شبيه سازي  درفرمت ورد 37 صفحه قابل ويرايش   شبيه سازي يا simautation : در كامپيوتر معناي تقليد از يك فرآيند فيزيكي يا شي‎ء توسط برنامه‎اي كه موجب مي‎شود كامپيوتر به شكل رياضي به دادها و شرايط متغير واكنش نشان دهد چنان كه گويي خود شي يا فرآيند اين واكنش را نشان مي‌دهد . مقلد يا emulator : سخت‌افزار يا نرم‌افزاري است كه نوعي از كامپيوتر يا تجهيزات را وادار مي‌سازد تا مانند ديگري عمل كند به وسيله مقلد كامپيوتر مي‌تواند نرم‌افزاري را كه براي ماشين ديگري نوشته شده اجرا كند. در يك شبكه ريز كامپيوترها ممكن است كامپيوترهاي بزرگ يا ترمينالها را تقليد كنند تا دو ماشين بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند.     ... دریافت فایل

تحقيق رشته هاي کامپيوتر با عنوان شبكه هاي بي سيم
تحقيق رشته هاي کامپيوتر با عنوان شبكه هاي بي سيم تحقيق رشته هاي کامپيوتر با عنوان شبكه هاي بي سيم درفرمت ورد 15 صفحه قابل ويرايش               تحرك و پويايي اهميت زيادي دارد . كاربران تمايل دارند تا پيرامون محل كار خود حركت نموده و در اين حال با شبكه داخلي در ارتباط باشند . پرسنل يك كارخانه يا انبار نياز دارند تا از خارج كار بتوانند به شبكه داخلي اتصال يابند .             متأسفانه شبكه هاي معمولي با سيم قادر به فراهم نمودن اين چيزها نيستند فرض شبكه هاي با سيم بر اين است كه يك كاربر در يك مكان فيزيكي كار مي كند و در طول كاري خود همواره در آنجا مي ماند .             اما فناوري با تكنولوژي هاي جديد با تصويب استاندارد IEEE802.11 براي شبكه هاي بي سيم به بازار عرضه شده اند . شبكه هاي بي سيم بر اين اساس ايجاد شده اند كه پرسنل يك محيط كاري نظير پزشكان ، پليس ها و مأموران آتش نشاني ، كارگران كارخانه و غيره مادامي كه در اطراف فضاي ، كاري خود هستند بتوانند به شبكه ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1