توضیحات:
پاورپوینت جايگاه توسعه اقتصادي دراسلام                 نوع فایل:power point قابل ویرایش: 23 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:  مسؤوليت‏هاي اصلي در ايجاد و تقويت مراكز پژوهشي علمي؛ پديد آوري مديريت ‏هاي توانمند اقتصادي؛ فراهم آوردن كار؛ تنظيم فعّاليت‏هاي بازار؛ و گسترش الگوي سالم مصرف، بر دوش دولت است. دولت بايد از رهگذر وضع و اجراي قانون‏هاي مناسب، نظارت دقيق بر كار بخش خصوصي، و دخالت مستقيم در موارد ضرور، زمينه مناسب براي رشد اقتصادي را فراهم سازد؛ همان گونه كه مردم نيز وظيفه دارند در همه اين موارد، يار و پشتيبان دولت باشند. توجّه به دولت به مثابه يكي از اركان عملي توسعه اقتصادي، به معناي ناديده گرفتن نقش مردم نيست؛ بلكه از بررسي متون ديني و روايي درباره پنج ركن ديگر توسعه، روشن مي‏شود كه اسلام، براي مردم، و به طور خاص «بخش خصوصي»، نقش اساسي در توسعه اقتصادي قائل است. در كنار اين، اسلام بر آن است كه تحقّق اهداف رشد اقتصادي، از طريق شكوفايي استعدادهاي فطري انسان و بروز توانمندي‏هاي دروني او حاصل مي‏گردد. از اين رو، اسلام همه فعّال ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی
پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی در 17 اسلايد قابل ويرايش •مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)   در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی  را نیز در برمی گیرد •9 خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند  عبارتند از  :  سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری  •نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه  قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند •کارکردهای تامین اجتماعی •کارکرد اقتصادی    - وسیله تعدیل و بازتوزیع درآمد   &n ... دریافت فایل

پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی
پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی در 17 اسلايد قابل ويرايش •مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)   در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی  را نیز در برمی گیرد •9 خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند  عبارتند از  :  سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری  •نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه  قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند •کارکردهای تامین اجتماعی •کارکرد اقتصادی    - وسیله تعدیل و بازتوزیع درآمد   &n ... دریافت فایل

پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی
پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی پاورپوينت با عنوان نظام های تامین اجتماعی در 17 اسلايد قابل ويرايش •مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)   در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی  را نیز در برمی گیرد •9 خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند  عبارتند از  :  سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری  •نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه  قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند •کارکردهای تامین اجتماعی •کارکرد اقتصادی    - وسیله تعدیل و بازتوزیع درآمد     - حمایت از ش ... دریافت فایل

پاورپوینت دوسده تکاپوي توسعه در ايران
پاورپوینت دوسده تکاپوي توسعه در ايران                 نوع فایل:power point قابل ویرایش: 25 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: مکاتب جهان نو در بستر تحقق، در بوته آزمون (ليبراليسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم) نومفاهيم در حال تکوين (ملت، دولت، مهار قدرت، مشارکت، عدالت) چيدمان اجتماعي مدرن (حزب، صنف، نهادهاي مدني، مطبوعات، پارلمان، دولت) دستاوردهاي عصر نوين (تکنولوژيک، حقوقي، ارتباطي، تمدني، فرهنگي) تضادهاي دوراني (استبداد – آزادي ، کار - سرمايه) جنبش آرماني (مشروطيت، جمهوريت، ملي، طبقاتي)   فهرست مطالب و اسلایدها: شرايط شناسي بين المللي ملي ساختارشناسي جامعه قدرت دست‌اندکاران توسعه نوع مواجهه با توسعه روش‌شناسي عملکردشناسي نوع تعامل با جهان جمع‌بندي   ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1