توضیحات:
پاورپوینت جوانه فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 30   قسمتی از پاورپوینت :     تعریف:   ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.   انواع جوانه از نظر عملکرد   1) جوانه های ساقه زا و چوب زا 2) جوانه های مولد گل   3) جوانه های مخلوط یا متعدد     انواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل   1) جوانه های انتهایی Top buds 2) جوانه های جانبی Lateral   3) جوانه های نابجا Adventitious buds       انواع جوانه از نظر نوع پوشش   1) جوانه های فلس دار   2) جوانه های بدون فلس       قسمتهای مختلف برگ یک گیاه دولپه ای   1) گوشواره Stipule 2) غلاف یا نیام Sheet 3) دمبرگ Petole   4) پهنک Blade     ساختمان داخلی برگ   1) ساختمان داخلی نیام 2) ساختمان داخلی دمبرگ   3) ساختمان داخلی پهنک     انواع مزوفیل در برگهای مختلف   1) مزوفیل همگن و یکنواخت   2) مزوفیل ناهمگن و متقارن 3) مزوفیل نا ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت جمعيت شناسي
پاورپوینت جمعيت شناسي فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 103   قسمتی از پاورپوینت :   جمعیّت  منبع تولید و عامل مصرف ‏جمعیت هر کشور مهمترین سرمایه آن کشور را تشکیل می دهد. بیش از دو قرن پیش - اقتصاددانی دانمارکی بنام فرید ریش لوتکن در باره اهمیّت جمعیت چنین  نوشت: «به عقیده من یک کشور  هیچوقت نمی تواندجمعیت زیادی دا شته باشد. مردم و تعداد بیشتر آنها، بزرگترین و باشکوه ترین ثروتی هستند که باکمک آن می توان به همه ثروتهای دیگر دست یافت»   در عصر حاضر ‏اقتصاددانی آمریکائی بنام جولیان سایمون درکتابی با عنوان «منبع غائی» ( 1981 ‏) نوشته ‏است: ««منبع غائی مردم هستند، مرد می با مهارت، پرنشاط و امیدوار که اراده و قدرت بصیرت و تخیل خود را در راه سود رساندن به خود و بناچار همه ما بکار می بندند.   •خاصیّت و توانائی تولید و آفرینندگی ،عامل مصرف هریک ازاقشاراین جمعیت نقش خاصی را در ساختن و اداره جامعه، حرکت دادن چرخهای تولید، پاسداری و غنی ساختن میراث فرهنگی وانتقال آن به ن ... دریافت فایل

پاورپوینت جذب اتمی
پاورپوینت جذب اتمی فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 72   قسمتی از پاورپوینت :    طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط جذب باریک با طول موجهایی در ناحیه مرئی یا ماوراء بنفش طیف انرژی تابشی می باشد.       اصول جذب اتمی وطیف های جذب اتمی: در یک تجزیه جذب اتمی ,عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد,تبخیر شودوسرراه دسته شعاع تابش منبع قرارگیرد.این فرایند اغلب با کشیدن محلولی از نمونه به صورت مه رقیق به داخل یک شعله مناسب انجام می گیرد.طیف جذبی یک عنصر در شکل گازی واتمی ان مرکب از یک سری  خطوط باریک کاملا مشخص که از جهش های الکترونی بیرونی ترین الکترونها به وجود می ایند.انرژیهای بسیاری از این جهشها برای فلزات با طول موجهای در نواحی مرئی و ماوراء بنفش مطابقت دارند.جذب یک فوتون به وسیله اتمهای پایداربرای برانگیخته شدن اتم   اساس روش جذب اتمی است.     برای اوربیت ... دریافت فایل

پاورپوینت تیتانیم
پاورپوینت تیتانیم فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 17   قسمتی از پاورپوینت :   تیتانیم یک عنصر  شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی  ۲۲ است. تیتانیم یک فلز واسطه  ی براق نقره‌ای رنگ است، چگالی کم و مقاومت بالایی دارد. این فلز به شدت در برابر خوردگی  در آب دریا ، تیزآب سلطانی  و کلر  مقاوم است. تیتانیم نخستین بار در کورنوال  بریتانیا  از سوی ویلیام گرگور  در سال ۱۷۰۱ شناسایی شد؛ نام این عنصر از سوی مارتین هاینریش کلاپروت  از رویتیتان  از اساطیر یونان  انتخاب شد. این عنصر در بسیاری کانی‌ها  به ویژه روتیل  و ایلمنیت  وجود دارد. این کانی‌ها در پوستهٔ زمین  و سنگ کره پراکنده‌اند؛ علاوه بر این تیتانیم تقریباً در همهٔ موجودات زنده، سنگ‌ها، آب بدن و خاک‌ها حضور دارد. با کمک هر دو فرایند کرال  و فرایند هانتر می‌توان تیتانیم را از سنگ ... دریافت فایل

پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش
پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 25   قسمتی از پاورپوینت :   رابطه های بازگشتی رابطه‌ای را بازگشتی می‌نامیم که در آن برای محاسبه هر عنصر نیاز به مقادیر تعدادی از عناصر قبلی آن داشته باشیم و براساس آنها بیان شده باشد. نقطه مقابل رابطه بازگشتی رابطه صریح می‌باشد که در آن با دانستن شماره عنصر مستقیماً مقدار آن توسط تابع صریح آن پیدا می‌گردد.           ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1