توضیحات:
پاورپوينت هندسه و مکانیک سماوی                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:47 اسلاید  قابل ویرایش:5 اسلايد انگليسي   قسمتی از اسلایدها: تفاوت گرانش از منظر اینشتین و نیوتن: در دیدگاه نیوتن توزیع جرم یک سیستم دینامیکی ارائه می‌دهد که حاوی هیچ هندسه‌ای نیست ولی از منظر اینشتین توزیع جرم هندسه فضا- زمان را معین می‌کند و این هندسه سیستم دینامیکی ژئودزیکها را به ما می‌دهد.   فهرست مطالب واسلایدها: هندسه چیست؟ توپولوژی به‌عنوان یک هندسه ضعیف و هندسه‌های مبتنی بر توپولوژی مکانیک سماوی چیست مدل‌های مختلف برای مکانیک سماوی ‌مقاطع مخروطی و مدل‌های کپرنیک و کپلر انتگرال ژاکوبی نقاط تعادل اویلری و لاگرانژی توپولوژی چگونه به روشن شدن مسئله  -جسم N سه جسم و کمک کرد؟ زیردینامیک‌های انتگرال‌پذیر یا پیکربندی‌های مرکزی مدارهای سه‌جسم و بیشتر ژئودزیک نیستند     ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک
پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 167 اسلاید قسمتی از اسلایدها: مقدمه : سنگ بناي علم فيزيک کميتهاي فيزيکي هستند که ما براي بيان قوانين فيزيک از آن استفاده مي کنيم. يک کميت را زماني تعريف شده مي دانيم که روشها يا دستورالعملهايي را براي اندازه گيري آن بيان کرده و يکيايي به ان نسبت داده باشيم. نکته مهم در تعريف کميت با يک روش علمي و پذيرفته شدن آن در سطح بين الکللي است. استاندارد طول اولين استاندارد بين المللي طول ميله اي از آلياژ پلاتين-ايريديم به نام متر که در اداره بين اللملي اوزان و مقياسها نگهداري مي شود. فاصله بين دو خط ظريف که بر روي دو بست طلايي نزديک به دو انتهاي ميله حک شده بود يک متر تعريف شد بابينه در سال 1828 نخستين بار پيشنهاد کرد که از طول موج نور بعناون استاندارد طول استفاده شود و دانشمندان بوسيله يک وسيله نوري دقيق بنام تداخل سنج توانستند از طول موج نور براي مقايسه طولها بکار استفاده کنند. نکات مهم در حل مسائل نمايش خلاصه وضعيت مسئله بر روي شکل در هر مرحله فقط يک جسم را در نظر بگيريد و دياگرام جسم آزاد را ب ... دریافت فایل

پاورپوینت  رفتار ارتجائی خميری  
پاورپوینت  رفتار ارتجائی خميری                            نوع فایل: power point قابل ویرایش  122اسلاید قسمتی از اسلایدها مطابق اين نظريه ؛ جهت بردار افزايش كرنش خميري هنگام وقوع جريان مشخص نبوده و بر سطح تسليم عمود نمي‌باشد. اين نظريه حالت كلي جريان خميري را نشان مي‌دهد. در اين حالت مي‌توان سطحي فرضي در فضاي تنش به شكلي در نظر گرفت كه بردار افزايش كرنش خميري بر آن عمود باشد. در حالت قبل اين سطح كه وظيفه اي چون تعريف امتداد نمو كرنش خميري ندارد ؛ دقيقا مانند سطح تسليم كه وظيفه آن اعلام وقوع كرنش هاي خميري در يك نمو است ، يكسان در نظر گرفته شده بود. در حالت عدم برخورداري از شرايط تعامد ، ناچارا سطح ديگري براي تعريف امتداد نمو كرنش خميري مورد نياز است. اين رويه ؛ سطح  پتانسيل [Potential Surface] ناميده مي‌شود. قانون جريان خميري را در اين حالت ؛ قانون جريان ناهمراه يا غير مرتبط گويند كه در شكل نشان داده شده است. مطابق قانون جريان ناهمراه ؛ افزايش كرنش خميري ماده از رابطه زير پيروي مي‌كند   براساس تعريف موهر كو ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری
پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری                 نوع فایل: power point قابل ویرایش  51 اسلاید قسمتی از اسلایدها: سیگنال پسخور کلی, xFB(t)  را میتوان به مجموع دو شکل موج نوشت که هر کدام از آنها هر 10,000 ns تکرار می شوند. شکل موج اول از 9 تناوب990 ns  و یک زمان مرده 1090 ns تشکیل شده است، در حالی که شکل موج دوم تنها یک پالس با پهنای 1090/2 ns است. از آنجا که هر کدام از شکل موج ها هر 10,000 nsتکرار می شوند, سری فوریه ی آنها تنها شامل هارمونیک هایی در  0.1 MHz, 0.2 MHz, و ... است. باند های کناری را می توان به صورت مولفه هایFM  (و  AM)در نظر گرفت که باعث مدولاسیون فاز متناوب زیر می گردد: کوانتش از m+2 بیت به 1 بیت باعث ایجاد نویز قابل توجهی می شود، اما حلقه پسخور این نویز را متناسب با  1-z-1 شکل دهی می کند. بهره بالای انتگرال گیر این اطمینان را می دهد که بهره خروجی برابر  X شود. انتخاب m باید با دقتی باشد که فرکانس خروجی مولد فرکانس با آن تعریف گردد. فهرست مطالب و اسلایدها: 11.1  مفاهیم اولیه 11.2  تصادفی سازی و شکل دهی نویز ... دریافت فایل

پاورپوینت    فصل 7 کتاب RF دکتر رضوی:  افزاره های غیر فعال
پاورپوینت    فصل 7 کتاب RF دکتر رضوی:  افزاره های غیر فعال     نوع فایل: power point قابل ویرایش  72 اسلاید قسمتی از اسلایدها: خازن متغیر در حقیقت یک خازن وابسته به ولتاژ است .دو مشخصه خازن های متغیر در طراحی نوسان گر بسیار مهم خواهند بود: 1-محدوده ظرفیت خازنی به عبارت دیگر نسبت حداکثر و حداقل ظرفیت خازنی که یک خازن متغیر می تواند فراهم کند. 2-ضریب کیفیت خازن متغیر که توسط مقاومت های سری پارازیتی داخل ساختار محدود می شود.  مدل خازن متغیر فوق به مشخصه های مختلفی در شبیه سازی های مداری مختلف ترجمه می شود. HSPICE محدوده تنظیم باریک تری را برای نوسانگر نسبت به CADENCE پیش بینی میکند. مدارهای RF به دلایل متعددی از خازن های ثابت استفاده می کنند :1-تنظیم فرکانس تشدید تانک های LC .2-فراهم کردن تزویج ac  بین طبقات .3-مسیر کنارگذر ریل تغذیه به زمین . پارامترهای مهم خازن ها که در IC های RF استفاده می شوند شامل چگالی خازن (مقدار خازن در واحد سطح بر روی تراشه ) خازن های پارازیتی و Q می باشند  این ساختار اجازه می دهد تا جریان جابجایی از طریق مقاومت کوچک به سمت زمین جریان یابد و جلوی تلفات ناشی ازتزویج الکتریکی به بستر گر ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری