توضیحات:
پاورپوینت قطبش               نوع فایل: power point قابل ویرایش 52   اسلاید قسمتی از اسلایدها: پس شدت نور عبوری متناسب است با   برای محاسبه شدت کل نور عبوری باید از این عبارت در روی تمام جهات نور فرودی نسبت به صفحه قطبشی (یعنی بر روی تمام θ) میانگین گرفت. میانگین  برابر است با 1/2 ،  پس باز هم به این نتیجه می رسیم که نصف شدت موج فرودی از صفحه گذشته است. در شکل یک باریکه نور ناقطبیده به طور عمودی بر یک بلور کلسیت فرود می آید.  این باریکه در سطح بلور به دو باریکه می شکند.  به این پدیده خم شدن دوگانه نور ضمن عبور از بلور کلسیت شکست دوگانه می گویند.  زیرا بلور دو ضریب شکست مختلف دارد. جهت قطبش دو ورقه قطبی کننده موازی است ، به طوری که شدت نور عبوری از این دو Im است. یکی از صفحات را می چرخانیم تا شدت نور عبوری از مجموعه نصف شود. زاویه چرخش چقدر است. اگر پهنای خط هایی که توری تولید می کند زیاد باشد، بیشینه های خطوط طیفی که طول موجشان بهم نزدیک است می توانند رویهم بیفتند. در این صورت سنجش و تشخیص اجزا سازنده خط دشوار ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت آمار ریاضی 2
پاورپوینت آمار ریاضی 2                   نوع فایل:power point قابل ویرایش:326 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:  فرض كنيد به دليلي نمي توان فاصله را با دقت مشاهده كرد و يك خطاي اندازه گيري وجود دارد كه ماهيت آن تصادفي است . بنابراين   را نمي توان مشاهده كرد ، اما فرض كنيد مي توانيم   را مشاهده كنيم كه در آن       و   خطاي تصادفي است كه ميانگين آن صفر است ، به جاي    مقدار قرار مي دهيم .   فهرست مطالب واسلایدها: برآورد بازه ای پارامتر 1 ـ بازه های اطمینان       2 ـ نمونه گیری از توزیع نرمال       3 ـ روش های یافتن بازه های اطمینان       4 ـ بازه های اطمینان بزرگ نمونه ای آزمون فرض ها آزمون های دنباله ای فرض ها          2 ـ فرض های ساده در فرض مقابل ساده        3 ـ فرض های مرکب        4 ـ ... دریافت فایل

پاورپوینت فیزیک پایه I
پاورپوینت فیزیک پایه I                       نوع فایل: power point قابل ویرایش 346  اسلاید قسمتی از اسلایدها:  سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم . تعداد کمیتهای فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است. کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن چند کمیت  مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیتهای اصلی بنامیم چند کمیت را باید به عنوان کمیت اصلی  انتخاب کنیم ؟ ب) اینها چه کمیتهایی باید باشند ؟  پاسخ این دو پرسش این است که کمترین تعداد از کمیتهای فیزیکی را که بتوانندبه ساده ترین  صورت توصیف کاملی  از فیزیک به دست بدهند  انتخاب می کنیم . برای این کا رامکانات متعددی وجود دارد . مثلا نیرو در یک دستگاه کمیت اصلی و در دستگاهی که ما انتخاب خواهیم کرد کمیت فرعی است هر پدیده  تکرار شونده را می توان به عنوان معیار زمان بکاربرد.مثلا چرخش زمین به دور خودش نخستین استاندارد زمان بود. ... دریافت فایل

پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم
پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:39 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: سطح 3- استنتاج غیر رسمی در این سطح دانش آموزان قادرند خواصِ مفاهیم، شکل ها و انواع تعریفات مجرد را به صورت منطقی مرتب کنند و همچنین قادر به تشخیص شرط لازم و کافی مجموعه ای از خواص در مفاهیم و شکل ها هستند. آن ها به آسانی می توانند درک کنند که یک مربع، مستطیل است و همچنین یک مستطیل، متوازی الاضلاع است. در این سطح، دانش آموزان از روابط میان شکلهای مختلف آگاه هستند این روابط ممکن است برای دانش آموزان سطح دوم، مبهم و گنگ باشند. در سطح سوم، فهمی از استنتاج رسمی، نقش اصول، تعاریف رسمی، قضیه ها و عکس آن ها وجود ندارد.   فهرست مطالب واسلایدها: آموزش خوب چیست؟ بازنمایی های مختلف تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویه ای برخی ویژگیهای کتاب حل مسئله به روش هاي مختلف مسئله ي بازپاسخ خطاهاي محاسباتي و  «بدفهمي ها» آموزش راهبردهای حل مسئله آموزش راهبرد های حل مسئله نظریه تفکر هندسی ون هیلی – ون هیلی سطح 1- تشخیص يا دیداری &nbsp ... دریافت فایل

پاورپوینت تلرانس گذاري ابعادي و هندسي
پاورپوینت تلرانس گذاري ابعادي و هندسي                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:72 اسلاید  قابل ویرایش:28 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: اما امروزه نياز به قابليت تعويض قطعات و مجموعه هاي ساخته شده در دنيا به وجود آمده است . به طوري كه در يك كارخانه ساخت اتومبيل ، تراكتور ، هواپيما ، تلويزيون ، پروژكتور ، فضاپيما و غيره قطعات بايد بتوانند با هم مونتاژ شوند . اين برنامه ، جايگزيني قطعات مجموعه را بدون انجام دوباره كاري مي طلبد . همزمان با نياز به ساخت قطعات در دنيا نياز به دقت هم احساس مي شود. تلرانس گذاري دايره اي جزئي از استاندارد هاي نظامي مي باشد كه بعدها با استاندارد انجمن استاندارد آمريكايي ( ASAY14.5 ) همسان شد .  اين استاندارد در سال 1956 منتشر و توسط صنايع نظامي مورد پذيرش قرار گرفت .   فهرست مطالب واسلایدها: تعریف مقدمه استاندارد چيست؟ GD&T يك جايگزين نمي باشد پروفيل خط حول محيط تعامد توازي موقعيت هم مركزي تقارن لنگي لنگي مركب تصحيح كننده ها شرط حداقل مقدار ماده مبنا چيست ؟ جدول كنترلي مشخصه جداول كنت ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری