توضیحات:
سه (گزیده تصویرسازی‌های مهدی صادقی با محوریت موسیقی) نام کتاب: سه (گزیده تصویرسازی های مهدی صادقی با موضوع موسیقی)     چاپ شده در روزنامه انتخاب (از سال 1379 تا سال 1383)   مقدمه: رضا عطوفت       ناشر:‌رسم    1383       ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
گرافیک , تصویرسازی روزنامه , تصویرسازی موسیقی , مهدی صادقی , ,