توضیحات:
متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول مکانیک  آماری متن کامل وفارسی مکانیک آماری ر.ک . پاتریا 327 صفحه فارسی جلد اول PDF کیفیت عالی زمانی که نظریه ی مکانیک کوآنتومی ارایه ومطرح شد فیزیکدانان خود را روبروی ذرات بسیارزیادی یافتند که بیشتریکسان بودند یعنی قابلیت برچسب زدن نداشتند این ذرات مسئول برهمکنش وپدیده هایی هستند که درعالم ریزمقیاس روی می دهد لذا نیازبه مکانیک وقوانین مکانیک مربوط به آنها شدیدأ نیازبود اما با این تعدادبسیارزیاد ذره امکان تحلیل تک تک ذرات ومحاسبه ی روابط مکانیکی برآنها وجود ندارد لذا به نوع جدیدی ازمکانیک روی آورده شد که مکانیک آماری نام گرفت یعنی حالت یک سیستم درحالت بزرگ مقیاس براساس رفتاری که اکثریت ذره ها درحالت کوچک یا ریزمقیاس ازخود نشان می دهند یا متوسط گیری حالت بزرگ مقیاس براساس حالتهای متعدد اما دارای احتمال بیشتر ذرات درعالم ریزمقیاس ازاین رو ممکن است ذراتی همان حالت آماری را نداشته باشند اما چون متوسط گیری اساس مکانیک آماری بعلاوه ی احتمال بیشتراست آن تعدادذرات نیز جزو ذرات حالت خاصی درنظرگرفته شوند وقتی پای آمار به علم بازمی شود احتمال را دنبال می کند واحتمال یعنی شاید این شاید ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 26         دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر پاورپوینت تمام فصل 3 ... دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل دوم: در پی غذای سالم
دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل دوم: در پی غذای سالم دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل دوم: در پی غذای سالم  فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 49         دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل دوم: در پی غذای سالم    پاورپوینت همه فصل دوم  ... دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه 11 فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 50         دانلود پاورپوینت شیمی 2  پایه 11 فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم   پاورپوینت همه فصل اول ... دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه 11 فصل هفتم زمین شناسی ایران
دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه 11 فصل هفتم زمین شناسی ایران دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه 11 فصل هفتم زمین شناسی ایران فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 30         دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه 11 فصل هفتم زمین شناسی ایران ... دریافت فایل