توضیحات:
پاورپوینت آمار در آزمايشگاه                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 33 اسلاید   قابل ویرایش: 3 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: آزمون F /مثال برای بررسی دقت 2 کيت اندازه گيری گلوکز ، نمونه کنترل با يک کيت 31 بار گذاشته شده و SDبرابرmg/dl2 حاصل گرديده است. کنترل با کيت دوم 21 بار گذاشته شده وSD برابرmg/dl 1 بدست آمده است. مقدار F برابر 4 بدست میآيد که با نگاهی به جدول مقادير بحرانی F در می يابيم که اختلاف دقت در روش اندازه گيری معنی دار است .بعبارتی دقت اندازه گيری در روش دوم بهتر از روش اول می باشد.     فهرست مطالب واسلایدها: آمار در آزمايشگاه استفاده مناسب از شاخص های آماری شاخص های تمايل مرکزی/ ميانه  ( Median ) شاخص های تمايل مرکزی/ نما ( Mode ) توزيع نرمال Guassian distribution شاخص های پراکندگی / دامنه شاخص های پراکندگی / واريانس پراش ضريب انحراف  (Coefficient of variation /CV9 چگونه می توان روش ها بطريق آماری را با هم مقايسه کرد ؟ آزمون F   Correlation Coefficient ( r ) ي ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت تخمین و برآورد پارامترهای جامعه
پاورپوینت تخمین و برآورد پارامترهای جامعه                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 28 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: درجات آزادی  df درجات آزادی در بیشتر روش های آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرند. فرض کنید قصد انتخاب 5 عدد را داریم. در این انتخاب ها آزادی عمل برای انتخاب هر نوع عددی را داریم ، در اینجا درجات آزادی برابر با 5 است. حال فرض کنید گفته شود مجموع این 5 عدد 25 باشد در اینجا می توان با آزادی کامل چهار عدد را انتخاب کرد ولی انتخاب عدد پنجم  به مجموع چهار عدد انتخاب شده بستگی دارد. در اینجا چهار عدد با آزادی کامل انتخاب میشوند و فقط در انتخاب یکی از اعداد محدودیت وجود دارد.   فهرست مطالب واسلایدها: درجات آزادی  خطای معیار محاسبه خطای معیار انواع خطای معیار توزیع تی بر آورد (Estimate) انواع برآورد فاصله ای   ... دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع منظومه شمسی و فراتر از زمین
پاورپوینت با موضوع منظومه شمسی و فراتر از زمین لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید قسمتی از متن .ppt :         منظومه شمسی و فراتر از زمین  فراتر از زمین منظومه ی شمسی طیف نگار ستارگان صور فلکی ارزشیابی منظومه ی شمسی خورشید سیارات داخلی سیارات خارجی سیارک ها شهاب ها شهاب سنگ ها دنباله دارها قمرها ستارگان تعريف طيف نگار نور دما ترکیب بزرگی فاصله صور فلکی صورت های فلکی نیمکره ی شمالی در تابستان صورت های فلکی نیمکره ی شمالی در زمستان نام صور فلکی در ماه های مختلف سال منطقة البروج یک نمونه صورت فلکی ... دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 13 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی مقدمه 3) تصمیم‌گیری در شرایط تعارض این نوع تصمیم‌گیری مربوط به زمانی است که برای تصمیم‌گیرنده، استراتژی‌های رقیب یا رقبا جایگزین ... متغیرهای غیر قابل کنترل شوند. مانند؟ استراتژی فروش و ارائه تسهیلات رقبا استراتژی خدمات پس‌از فروش هر رقیب استراتژی قیمت‌گذاری هر رقیب از تکنیک‌های مهم در این نوع تصمیم‌گیری می‌توان از تئوری بازی‌‌ها (Game Theory) نام برد.   فهرست مطالب واسلایدها: مقدمه تصمیم (Decision) و تصمیم‌گیری (Decision Making) ماهیت تصمیم... معادله تصمیم (E=f(x,y)) ... انواع تصمیم‌گیری تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان تصمیم‌گیری در شرایط تعارض       ... دریافت فایل

پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی
پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 276 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: جمعيت شناسی کمی جمعيت شناسی کمی عبارت است از مطالعه ساخت و ترکيب جمعيت در يک مقطع زمانی معين و نيز شناخت تحول و حرکات جمعيت در طول زمان و مکان و بررسی عواملی که در تغيير ساختار جمعيتها موثر هستند   فهرست مطالب واسلایدها: جمعيت   جمعيت شناسی   روشهای پژوهشی در جمعيت شناسی   توزيع جغرافيايی جمعيت   ترکيب جنسی جمعيت   ترکيب جمعيت به لحاظ وضع فعاليت   ترکيب جمعيت به لحاظ وضع زناشويی   شاخصهای سواد وآموزش   برخی شاخهای جمعيتی وضع سلامت   شاخصهای مسکن   مفاهيم ولادت و باروری   شاخصهای مرگ و مير   معيارهای تعريف مهاجرت   افزايش جمعيت و انواع آن   رويکردهای جمعيتی   سياست جمعيت   جايگاه برنامه ريزی نظام های اقتصادی گوناگون       ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1