توضیحات:
پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 41       محتویات مقدمه موارد استعمال باليني رفلكس انواع مدارهاي درگير در فعاليت بازتاب كشي يا تك سيناپسي مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند مدارهاي بازتابي درگيردر مهار عضله مخالف مهار به واسطه نرون رابط مهاري در سيناپس Ia مهاري مهار راجعه به واسطه سلول رنشو رنشو انواع مهارهای رنشو مهار غير راجعه اي به واسطه عصبيIb(مهار خود ساخته) مهار پيش سيناپسي تفاوت مهار پيش سيناپسي و پس سيناپسي رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن) مكانيسم نروني رفلكس خم كننده مدارهاي پايه براي انتقال سيگنالها اهميت تخليه متعاقب رفلكس عقب كشيدن رفلكس راست كننده متقاطع مكانيسم نروني رفلكس راست كننده مهار متقابل وعصبي شدن متقابل رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع رفلكس به پا خاستن نخاعي و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه: žدر مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. žبراي مطالعات ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي
پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 41       محتویات مقدمه موارد استعمال باليني رفلكس انواع مدارهاي درگير در فعاليت بازتاب كشي يا تك سيناپسي مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند مدارهاي بازتابي درگيردر مهار عضله مخالف مهار به واسطه نرون رابط مهاري در سيناپس Ia مهاري مهار راجعه به واسطه سلول رنشو رنشو انواع مهارهای رنشو مهار غير راجعه اي به واسطه عصبيIb(مهار خود ساخته) مهار پيش سيناپسي تفاوت مهار پيش سيناپسي و پس سيناپسي رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن) مكانيسم نروني رفلكس خم كننده مدارهاي پايه براي انتقال سيگنالها اهميت تخليه متعاقب رفلكس عقب كشيدن رفلكس راست كننده متقاطع مكانيسم نروني رفلكس راست كننده مهار متقابل وعصبي شدن متقابل رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع رفلكس به پا خاستن نخاعي و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه: žدر مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. žبراي مطالعات ... دریافت فایل

پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي
پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 41       محتویات مقدمه موارد استعمال باليني رفلكس انواع مدارهاي درگير در فعاليت بازتاب كشي يا تك سيناپسي مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند مدارهاي بازتابي درگيردر مهار عضله مخالف مهار به واسطه نرون رابط مهاري در سيناپس Ia مهاري مهار راجعه به واسطه سلول رنشو رنشو انواع مهارهای رنشو مهار غير راجعه اي به واسطه عصبيIb(مهار خود ساخته) مهار پيش سيناپسي تفاوت مهار پيش سيناپسي و پس سيناپسي رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن) مكانيسم نروني رفلكس خم كننده مدارهاي پايه براي انتقال سيگنالها اهميت تخليه متعاقب رفلكس عقب كشيدن رفلكس راست كننده متقاطع مكانيسم نروني رفلكس راست كننده مهار متقابل وعصبي شدن متقابل رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع رفلكس به پا خاستن نخاعي و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه: žدر مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. žبراي مطالعات ... دریافت فایل

پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي
پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 41       محتویات مقدمه موارد استعمال باليني رفلكس انواع مدارهاي درگير در فعاليت بازتاب كشي يا تك سيناپسي مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند مدارهاي بازتابي درگيردر مهار عضله مخالف مهار به واسطه نرون رابط مهاري در سيناپس Ia مهاري مهار راجعه به واسطه سلول رنشو رنشو انواع مهارهای رنشو مهار غير راجعه اي به واسطه عصبيIb(مهار خود ساخته) مهار پيش سيناپسي تفاوت مهار پيش سيناپسي و پس سيناپسي رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن) مكانيسم نروني رفلكس خم كننده مدارهاي پايه براي انتقال سيگنالها اهميت تخليه متعاقب رفلكس عقب كشيدن رفلكس راست كننده متقاطع مكانيسم نروني رفلكس راست كننده مهار متقابل وعصبي شدن متقابل رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع رفلكس به پا خاستن نخاعي و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه: žدر مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است. žبراي مطالعات ... دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع فرایند ارزیابی عملکرد
پاورپوینت با موضوع فرایند ارزیابی عملکرد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید قسمتی از متن .ppt :         فرایند ارزیابی عملکرد فرایند ارزیابی عملکرد:  مقایسه طرز انجام واقعی کارکنان با معیارها واستاندارد های از پیش تعیین شده است و با توجه به نگرش سیستمی به سازمان ، عوامل محیطی (داخلی و خارجی) بر فرایند ارزیابی عملکرد موثر است مهمترین این عوامل عبارتند از: عوامل محیطی تعیین کننده عملکرد عملکرد شغل تلاش و کوشش - توانائیها - نحوه اداره عوامل فیزیکی نور سروصدا سرعت ماشین درجه حرارت ابزاروتجهیزات مواد عوامل رفتاری تعلیم وتربیت سرپرستی آموزش شانس خط مشی عوامل ساختاری طراحی سازمان نوبت کاری همان طور که در نمودار صحفه قبل ملاحظه شددرارزیابی عملکرد افراد تنها نباید به عوامل محیطی توجه نمایند.بلکه اصلاح کننده آثار ونتایج تلاش وکوشش کارکنان ، توانایی های افراد و نحوه اداره نیز باید مد نظر قرار گیرد به عنوان مثال : تهویه ضعیف هوا یا تجهیزات کهنه و فرسوده ، تلاش و کوشش افراد را به طور چشمگیری تحت تاثیر ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1