توضیحات:
پاورپوینت پادماده فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 16   قسمتی از پاورپوینت :     •تاريخچه اتم •نظريه هاي يونانيان باستان   •1897: مدل کيک کشمشي تامسون •1911: آزمايش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او   •تا 1920: هسته = p+e •1912: ارئه مدل اتمي بور •1920: تصحيح مدل بور- اعداد کوانتومي •1926: ارائه مدل موجي براي    اتم •1932: نوترون توسط چادويک کشف شد.   •باغ وحشي از ذرات زيراتمي •واپاشي β پايستگي انرژي و تکانه را به خطر انداخت.(n=p + e) –پائولي: نوترينو(ν) به وجود آورنده اين اختلاف است –1956: کشف نوترينو •1928: ديراک در تلاش براي ارتباط نسبيت خاص  و قوانين حاکم بر رفتار الکترون در ميدان هاي  مغناطيسي و الکتريکي، به معادله مشهور خود رسيد. –1932: کشف پوزيترون   •1930: يوکاوا πرا به عنوان حامل نيروي قوي پيش بيني کرد. –1947: πتوسط سيسيل پاول کشف شدند. •واپاشي π منجر به توليد &m ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت پادماده , پاورپوینت , پادماده ,