توضیحات:
پاورپوینت سونوتراپی فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 18  تعدادی از اسلایدها به زبان انگلیسی است.   قسمتی از پاورپوینت :     موج (Wave) : هر موج (شنوایی یا فراصوت) یک آشفتگی مکانیکی در یک محیط( گاز، مایع و یا جامد) میآفریند  که به بیرون از چشمه صوتی و با سرعتی یکنواخت و معین حرکت می‌کند. در حرکت یا گسیل موج مکانیکی، ماده منتقل نمی‌شود صورت های موج مکانیکی اگر ارتعاش ذرات در جهت عمود بر انتشار صوت باشد، موج عرضی است که بیشتر در جامدات رخ می‌دهد در صورتی که ارتعاش در راستای انتشار امواج باشد، موج طولی است. انتشار در بافتهای بدن به صورت امواج طولی است حد مرزی امواج برای انسانها امواج فراصوت به شکلی از انرژی از امواج مکانیکی گفته می‌شود که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان باشد.    گوش انسان قادر است امواج بین 20 هرتز تا 20000 هرتز را بشنود.     •بررسی کاربردهای امواج فراصوت در تشخیص و درمان : •زنان زایمان •درسال 1973، پزشکان شروع به استفاده از اولتراسوند به عنو ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت سونوتراپی , پاورپوینت , سونوتراپی ,

آموزش زبان انگلیسی