توضیحات:
پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 10   قسمتی از پاورپوینت :         تعمیم وقتی که پاسخ ارگانیسم  به یک  محرک خاص شرطی شد ، محرک های مشابه دیگر که در جریان شرطی شدن حضور نداشته اند همان پاسخ را فراخواهند خواند         تمیز: تمایل فرد به پاسخ دادن به تنها آن محرکی که در ضمن شرطی شدن به کار رفته است اشاره می کند   •    شرطی شدن در سطح بالاتر •پس از آنکه محرک خنثی چندین بار با محرک طبیعی همراه شد و محرک خنثی توانست به صورت محرک شرطی پاسخ شرطی ایجاد کند می توان از محرک شرطی به عنوان یک محرک طبیعی استفاده نمود و پاسخ شرطی دیگری را تولید نمود       •   نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک •ثرندایک معتقد بود رفتار وسیله ای است برای دریافت پاداش یا تقویت •او معتقد بود که اثر یا نتیجه رفتار است که تعیین می کند آن رفتار آموخته خواهد شد یا نه و به همین علت این نظریه را قانون اثر میگویند •طبق این قانون اگر در حضور ی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف , ثرندایک و اسکینر , پاورپوینت , نظریه , یادگیری , رفتاری , پاولف , ثرندایک , اسکینر ,