توضیحات:
پاورپوینت ساختار بازار برق ايران                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 41 اسلاید   قسمتی از اسلایدها هيئت تنظيم بازار: هيئتي متشكل از 5 نفر به منظور هدايت و نظارت بر بازار برق وظايف هيئت  :   - نظارت مستمر بر حسن اجراي آئين نامه  - رفع ابهام و اتخاذ تصميم در موارد پيشبيني نشده  - تدوين و ابلاغ رويه هاي اجرايي و رويه تعيين خسارت  - تائيد قراردادهاي فيمابين مدير بازار ، مركز ، خريداران و فروشندگان  - تدوين شاخصهاي كارآمدي بازار و نظارت بر گردش سالم و كارآمد بازار  - تدوين و پيشنهاد گسترش بازار  - تدوين و پيشنهاد اصلاح يا تكميل مفاد آئين نامه تعيين خسارت آزمون ناموفق ظرفيت : احراز عدم توانايي توليد يك نيروگاه به ميزان قابليت توليد ابراز شده آزمون ناموفق مصرف : احراز عدم توانايي خريدار براي مصرف به ميزان اعلام شده رويه تعيين خسارت : رويه اجرايي كه بر اساس آن فروشنده و خريدار جريمه و يا بازار خسارت مي پردازد - اعلام تغييرات پيش بيني بار  - اعلام اطلاعات شبكه شامل      &nbs ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: