توضیحات:
پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتن های موبایل فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 59   قسمتی از پاورپوینت :     •فهرست .1فصل اول - مشخصات تشعشعي يک آنتن .2فصل دوم-  آنتن های تلفن همراه .3فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA .4فصل چهارم –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق       •فصل 1- مشخصات تشعشعي يک آنتن •تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن •شدت تشعشعي آنتن •نمودارهاي تشعشعي •پهناي تابه نيم توان (HPBW) •VSWR و پهناي باند فرکانسي يک آنتن •بهره جهتي آنتن •سمتگرايي •بازده تشعشعي آنتن •بهره يا گين آنتن (g) •امپدانس ورودي آنتن •قطبش موج   •فصل 2- آنتن های تلفن همراه •انواع آنتنهای موبایل •آنتنهاي سيمي و روند تکاملی آنتن PIFA •يک روش ساده براي بهبود پهناي باند آنتن با حجم ثابت     •فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA •آنتن و پيکربندي پورت زمين •تحليل آنتن PIFA   با استف ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: