توضیحات:
پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (1) پایه دهم     قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟ مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . ارزش ها، راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی اند. وقتی مردم مطابق ارز ش ها عمل کنند، ارز شها به واقعیت تبدیل می شوند. ولی آیا مردم همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی خود عمل می کنند؟   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , درس هفتم , جامعه شناسی (1) , پایه دهم , علوم انسانی , دوره دوم متوسطه , ارزیابی جهان های اجتماعی , ((واقعیت ها و آرمان های جهان اجتماعی را چگ ,