توضیحات:
پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد  کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلایذ: 79       محتویات فهرست مطالب •مفاهيم اوليه •رمزنگاري کليد خصوصي و کدهاي تشخيص خطا •کد هاي احراز تماميت پيام •اصول توابع درهم ساز •توابع درهم ساز مهم •HMAC             قسمتی از پاورپوینت ااحراز تماميت پيام چيست؟ •اطمينان از: –تماميت پيام؛ يعني پيام دريافتي دستکاري نشده است: –بدون تصحيح، –بدون درج، –بدون حذف –پيام از جانب فرستنده ادعا شده ارسال شده است               اهميت تماميت پيام در بسياري از کاربرد ها، مثلاً تراکنشهاي بانکي، اينکه ارتباطات مخفيانه باشند اهميت زيادي ندارد  ولي اينکه محتواي آنها قابل اعتماد باشند از اهميت بسيار بالاتري بر خوردار است.              ايده اساسي •طرفين يک کليد مخفي به اشتراک بگذارند. •ارسال هر پيام، به همراه يک بر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز
پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد  کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلایذ: 79       محتویات فهرست مطالب •مفاهيم اوليه •رمزنگاري کليد خصوصي و کدهاي تشخيص خطا •کد هاي احراز تماميت پيام •اصول توابع درهم ساز •توابع درهم ساز مهم •HMAC             قسمتی از پاورپوینت ااحراز تماميت پيام چيست؟ •اطمينان از: –تماميت پيام؛ يعني پيام دريافتي دستکاري نشده است: –بدون تصحيح، –بدون درج، –بدون حذف –پيام از جانب فرستنده ادعا شده ارسال شده است               اهميت تماميت پيام در بسياري از کاربرد ها، مثلاً تراکنشهاي بانکي، اينکه ارتباطات مخفيانه باشند اهميت زيادي ندارد  ولي اينکه محتواي آنها قابل اعتماد باشند از اهميت بسيار بالاتري بر خوردار است.              ايده اساسي •طرفين يک کليد مخفي به اشتراک بگذارند. •ارسال هر پيام، به همراه يک بر ... دریافت فایل

پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز
پاورپوینت درمورد کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد  کدهاي احراز تماميت پيام و توابع درهم ساز قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلایذ: 79       محتویات فهرست مطالب •مفاهيم اوليه •رمزنگاري کليد خصوصي و کدهاي تشخيص خطا •کد هاي احراز تماميت پيام •اصول توابع درهم ساز •توابع درهم ساز مهم •HMAC             قسمتی از پاورپوینت ااحراز تماميت پيام چيست؟ •اطمينان از: –تماميت پيام؛ يعني پيام دريافتي دستکاري نشده است: –بدون تصحيح، –بدون درج، –بدون حذف –پيام از جانب فرستنده ادعا شده ارسال شده است               اهميت تماميت پيام در بسياري از کاربرد ها، مثلاً تراکنشهاي بانکي، اينکه ارتباطات مخفيانه باشند اهميت زيادي ندارد  ولي اينکه محتواي آنها قابل اعتماد باشند از اهميت بسيار بالاتري بر خوردار است.              ايده اساسي •طرفين يک کليد مخفي به اشتراک بگذارند. •ارسال هر پيام، به همراه يک بر ... دریافت فایل

بانک هاي خازنی
بانک هاي خازنی فایل ورد 160 صفحه خازن المان الکتریکی است که میتواند انرژي الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی   ) بار الکتریکی (در خود ذخیره کند . انواع خازن در مدارهاي الکتریکی بکار میروند. خازن را با حرفC  که ابتدای کلمه capacitor است نمایش میدهند    خازن ناجی شبکه هاي توليد و توزيع توان هم در خازنها بصورت توان غیر مفید است درست مانند سلفها در یک چهارم پریود موج متناوب ،توان دریافت می کنند و در یک چهارم بعدي توان را تحویل می دهند پس خازنها هم مانند سلفها باعث افرایش توان راکیتو (غیر مفید )شبکه می شوند اما اتفاق بامزه زمانی روي می دهد که خازن و سلف با هم در شبکه قرار گیرند . این دو برعکس هم عمل می کنند . یعنی زمانی که سلف توان می گیرد خازن توان می دهد و زمانی که سلف توان می دهد خازن توان می گیرد . پس توانهاي غیر مفید این دو فقط یکبار از شبکه دریافت می شود و در زمانهاي بعد بین آنها تبادل می شود بدون اینکه مولد این توان را تحمل کند . پس مصرف کننده هاي اهمی سلفی توان راکتیو خود را دریافت می کنند و مولد و شبکه توزیع آنرا تولید و پخش نمی کنند زیرا این کار راخازن انجام می دهد . ... دریافت فایل

حل المسائل سینتیک واکنش های کاتالیستی ونیس
حل المسائل سینتیک واکنش های کاتالیستی ونیس حل المسائل سینتیک واکنش های کاتالیستی ونیس Kinetics of Catalytic Reactions Solutions Manual     author = {M. Albert Vannice} publisher = {Springer} isbn = {0387259732,9780387259734} year = {2005} edition = {1}   PDF تعداد صفحات : 96     با ثبت ایمیل و پرداخت قیمت این مجموعه ، فایل   برای شما بطور خودکار ایمیل خواهد شد   ... دریافت فایل
تحقیق سیلاب
تحقیق شاهرود
شناخت اقلیم ها
شناسایی روستای پرگو
تحقیق شهر
بررسی شهر اصفهان
تحقیق شهر ری
تحقیق شهر نشینی
بررسی شهر ورامین
بررسی شهر یزد
تحقیق شهرستان سمنان
تحقیق شهرستان شیروان
تحقیق شهرستان میانه
تحقیق صاعقه
تحقیق ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی
تحقیق طبیعت ایران
جزوه ریخته گری نیمه جامد
تحقیق طوفان سرخس
تحقیق فریمان