توضیحات:
پاورپوینت در مورد اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت در مورد اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 23     محتویات: روشها استفاده از خاصيت کشسانی اجسام روشهای اندازه گيری خيز ناشی از اعمال نيرو آرايش استرين گيج  (روزت) برای اندازه گيری  کرنش (تنش) روزت مستطيلی روزت دلتا تعیین θ در ارایش ها LVDT  اندازه گيری گشتاور و توان اندازه گيری گشتاور از طريق اندازه گيری تغيير شکل زاويه ای (پيچش) اندازه گيری گشتاور از طريق ترمز پرونی نيرو سنج جريان فوکو (ادی) دينامومتر جريان مستقيم ترانسديوسر گشتاور Torque Transducer حسگر های متفرقه گشتاور ترانسديوسر  گشتاور بر اساس موج اکوستيک سطحی       قسمتی از فایل: روشها •  مکانيکی             – استفاده از خاصيت فنری اجسام ( در محدوده کشسان)             – استفاده از توازن نيروها ( اهرم بندی، چرخدنده)             – تبديل نيرو به فشار ( فشار ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
اندازه گیری نیرو , گشتاور و کرنش , نیرو , گشتاور , کرنش ,