توضیحات:
دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی               موضوع : خط و صفحه در زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است خط در فضا: هر خط در فضا دارای سه مولفه x و y و z می باشد که برای نوشتن معادله آن فقط کافی است یک نقطه مانند از آن خط و برداری مانند  موازی آن خط را در اختیار داشته باشیم. تذکر: خط در فضا دارای یک هادی می باشد، هادی خط همان بردار موازی آن است. انواع معادله خط: 1-معادله متقارن: خطی که از نقطه  عبور کند و موازی بردار  باشد دارای معادله متقارنی است بصورت زیر.   2-معادله پارامتری: اگر معادله متقارن فوق را مساوی پارامتری بنام t قرار دهیم معادله زیر را خواهیم داشت.     چند حالت مهم برای نوشتن معادله خط: 1-از هر دو نقطه در فضا فقط یک خط عبور می کند که برای نوشتن معادله آن خط کافی است مراحل زیر را انجام دهیم (نقطه A و نقطه B) الف) بردار  را بدست می آوریم این بردار همان هادی خط است. ب) با استفاده از یکی از نقاط A یا B و هادی آن می توانیم معادله خط را بنویسیم. مثال: معادله خطی که از دو نقطه    عبور کند بنویسید ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت درس نهم فارسی نهم
پاورپوینت درس نهم فارسی نهم   کوچه ها و میدان های خاکی توس , هر روز جایگاه کودکانی بود که گرد هم می آمدند و چند ساعتی به بازی و شادی و خنده های کودکانه سپری می کردند. در این میان, نصیر الدین, هر روز لوح و کتاب زیر بغل می نهاد. آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به محضر استاد می رساند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 35 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است ... دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم
پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم   گونه ای از لحن خوانش متن است که در آن , خواننده می کوشد با شور و حرارتی برانگیزاننده, غیرت ملی و حس همدلی را بیدار سازد و با بهره گیری از عاطفه و حس و حال مناسب, شنونده را به احترام و دوستی میهن, فراخواند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   ... دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم
پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم   دیوان حافظ, نامه ی زندگی و زندگی نامه ی ماست. حافظ به ما خوب زیستن و شاد زیستن می آموزد. حافظ حکیمی متفکر و تفکر برانگیز است. فرزانه ای است با اندیشه های عمیق عرفانی و احساس ها و عواطف ژرف انسانی.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 20 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است ... دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم فارسی نهم
پاورپوینت درس ششم فارسی نهم   جهد کن که اگر اصیل و گوهری باشی , گوهرِ تن نیز داری که گوهرِ تن از گوهر اصل بهتر بُوَد؛ چنانکه گفته اند: بزرگی , خرد و دانش راست نه گوهر را,   اگر مردم را با گوهرِ اصل , گوهرِ هنر نباشد , صحبتِ هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهر یابی , چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید... .     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری