توضیحات:
پاورپوینت در مورد فیزیولوژی_خستگی در ورزش فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:54 اسلاید   برخی از اسلایدها: —تعريف خستگي Edwards(1983); Vollestad(1997): عدم توانايي عضله در حفظ برون ده توان بنابراين درجه ي خستگي به ميزان كاهش در نيرو و سرعت بستگي دارد. NHLBI(1990): از دست دادن ظرفيت توسعه ي نيرو و يا سرعت عضله كه پيامد فعاليت عضله بوده و با استراحت برگشت پذير است.   نكته: خستگي پيش از كاهش اجرا ويا ناتواني در انجام وضيفه رخ مي دهد. سبب شناسي خستگي: —با وجود پژوهش هاي زياد،علل سلولي خستگي هنوزجاي بحث دارد. — سبب شناسي خستگي بستگي به سطح آمادگي جسماني فرد،تركيب نوع تارهاي عضلاني، وضعيت تغذيه و شدت و مدت ورزش دارد. — —خستگي ممكن است پيامد -تغييرات آسيب رسان درون عضله (خستگي محيطي) -ويا تغييرات در سيستم عصبي باشد (خستگي مركزي) - نكته: به علت چند عاملي بودن خستگي، تعيين علت دقيق خستگي ناشي از يك فعاليت ورزشي ويژه دشوار است. جايگاه هاي احتمالي خستگي: Bigland-Ritchie(1984): - داده هاي ورودي به مراكز حركتي بالاتر - پيام هاي تحريكي به نرون هاي حركتي پايين تر - تحريك پذيري نرون هاي حركتي - انتقا ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
فیزیولوژی , خستگی , ورزش ,