توضیحات:
طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 208 این مجموعه شامل   3  عدد طرح طبق فایل نمایشی حاضر است با فورمت وکتور ( سی دی آر ، برنامه کرل دراو ) به همراه یک فایل نمایشی از طرح با فورمت ( جی پی ای جی ) با ( 100 دی پی آی ) دقت برای رویت طرح. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
اسلیمی , وکتور , کرل , طرح , کادر , ترنج , لچک , لیزر , گرافیک , طراحی , چنگ ,